Home > ถุงผ้า

สยาม ทาคาชิมายะ ร่วมกับ Moreloop เปิดตัวโครงการโปรเจ็ครักษ์โลก ด้วยถุงผ้าดีไซน์พิเศษผลิตจากวัตถุดิบเหลือใช้

สยาม ทาคาชิมายะ ร่วมกับ Moreloop (มอร์ลูป) เปิดตัวโครงการโปรเจ็ครักษ์โลก ด้วยถุงผ้าดีไซน์พิเศษผลิตจากวัตถุดิบเหลือใช้ สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ณ ไอคอนสยาม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม เปิดตัวโปรเจ็ครักษ์โลกภายใต้นโยบายหลักของ “ทาคาชิมายะ” ประเทศญี่ปุ่น มุ่งสร้างจิตสำนึกในการอุปโภคบริโภค รณรงค์การลดขยะ, เพิ่มการใช้ซ้ำ, การรีไซเคิล และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาว เริ่มก้าวแรกด้วยการออกถุงผ้ารักษ์โลกดีไซน์พิเศษ ซึ่งเป็นโปรเจ็คร่วมกันระหว่าง สยาม ทาคาชิมายะ และ มอร์ลูป ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากวัตถุดิบเหลือใช้ โดยนำผ้าเหลือใช้จากอุตสาหกรรมแฟชั่นมาชุบชีวิตเป็นสินค้าใหม่ ลดมลพิษจากขั้นตอนการปลูก, ปั่น, ทอ, ฟอกและย้อม ซึ่งเป็นหัวใจหลักของเศรษฐกิจหมุนเวียน ช่วยลดภาระขยะล้นในสังคมและยังลดมลภาวะจากการผลิตอันเป็นต้นเหตุของภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย ซึ่งแม้จะเป็นผ้าเหลือใช้ แต่ก็เป็นผ้าคุณภาพดีที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน เมื่อนำมาดีไซน์และตัดเย็บใหม่ ก็ได้ถุงผ้ารักษ์โลกสุดเก๋สไตล์ทาคาชิมายะ ที่ช่วยลดการสร้างก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิต และยังช่วยประหยัดพลังงานในการกำจัดขยะ ซึ่งวัดค่าออกมาเป็นคาร์บอนฟุตพริ้นท์* (*ดัชนีชี้วัดปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง) ถุงผ้ารักษ์โลก 1 ใบจากโครงการนี้ มีค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์เฉลี่ย ราว 0.86 กิโลกรัม หรือเทียบ เท่ากับพลังงานในการขับรถยนเป็นระยะทาง

Read More