Home > ดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ

คินเซนทริค ประกาศรายชื่อ 16 องค์กร ที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566

คินเซนทริคเผยปัจจัยสู่ความสำเร็จขององค์กรคือ การมอบประสบการณ์และเอาใจใส่พนักงานอย่างสม่ำเสมอ ชูความสำคัญของผู้นำที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนการสร้างพลังองค์กร ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก พร้อมประกาศรายชื่อ 16 องค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทยโดยคินเซนทริค ประจำปี 2566 คินเซนทริค (ประเทศไทย) บริษัทชั้นนำในการให้คำปรึกษาด้านบุคลากรและการพัฒนาองค์กร ในเครือสเปนเซอร์ สจวร์ต เผยผลการวิจัยเทรนด์ประสบการณ์พนักงานจากทั่วโลกประจำปี 2566 ซึ่งชี้ให้เห็นว่า การมอบประสบการณ์และให้ความใส่ใจพนักงานอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่กับวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและขับเคลื่อนโดยผู้นำองค์กร จะช่วยทำให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจดีขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยผลการวิจัยของคินเซนทริคยังชี้ให้เห็นว่า องค์กรที่ให้ความสำคัญกับการสร้างประสบการณ์การทำงานอย่างสม่ำเสมอของพนักงาน มีตัวเลขการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึงสองเท่า ทั้งในแง่ของผลประกอบการและความพึงพอใจของลูกค้า นอกจากนี้คินเซนทริคยังระบุถึงเทรนด์ที่เป็นจุดสำคัญของการสร้างพลังในองค์กร พร้อมมุมมองจาก 16 องค์กรที่ได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 โดยคินเซนทริค (Kincentric Best Employers Thailand 2023) ที่ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยหลักที่จะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จท่ามกลางการแข่งขันทางธุรกิจที่ดุเดือดในปัจจุบัน ดร. อดิศักดิ์ จันทรประภาเลิศ กรรมการผู้จัดการและพาร์ทเนอร์ คินเซนทริค (ประเทศไทย) กล่าวว่า “ในฐานะบริษัทที่ได้รับความไว้วางใจในการให้คำปรึกษาด้านบุคลากรและการพัฒนาองค์กรจากลูกค้าองค์กรครอบคลุมหลากหลายธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย คินเซนทริค จะทำการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเพื่อการให้คำแนะนำและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาสำหรับลูกค้าแต่ละองค์กร โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนากลยุทธ์ด้านการบริหารบุคลากรผลประกอบการองค์กรโดยรวม รวมไปถึงการดูแลรักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดดเด่นให้อยู่กับองค์กร จากผลการวิจัยซึ่งอ้างอิงจากเทรนด์ที่พบในกว่า 100 องค์กรชั้นนำในพอร์ตโฟลิโอของคินเซนทริค

Read More