Home > ช้างไทย

“อาหารให้ช้างแก่ ช้างพิการ ที่ประสบภัยโควิด-19” #เทใจสู้โควิด #คนไทยช่วยช้าง

#เทใจสู้โควิด #คนไทยช่วยช้าง  การแพร่ระบาดของ COVID-19 ไม่ได้สร้างความยากลำบากให้ผู้คนเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบกับ “ช้างไทย” ทั่วประเทศหลายร้อยหลายพันเชือกต้องต่อสู้กับความหิวโหย โดยเฉพาะช้างแก่และพิการกว่า 50 เชือกที่มูลนิธิอนุรักษ์ช้างและสิ่งแวดล้อมดูแล ซึ่งส่วนใหญ่ผ่านการทารุณกรรมมาแทบทั้งสิ้น ขณะนี้พวกเขาไม่ได้รับอาหารที่เพียงพอ เนื่องจากผู้สนับสนุนหลักประสบปัญหาเศรษฐกิจ ขาดรายได้เพราะไม่มีนักท่องเที่ยว ประกอบกับช้างแก่เหล่านี้เคี้ยวอาหารไม่ได้ ระบบย่อยไม่สมบูรณ์ จึงจำเป็นต้องได้รับการดูแลและให้อาหารพิเศษ เช่น ข้าวปั้นที่มีส่วนผสมของข้าวและกล้วย ผลไม้ที่ต้องผ่านการบด โดยค่าอาหารจะตกอยู่ที่ 1,000 บาทต่อวันต่อช้างแก่หนึ่งเชือก มาร่วมกันกระจายน้ำใจ จัดหาอาหารให้ช้างแก่และพิการ รวมทั้งอาหารพิเศษจำนวน 300 กระสอบ เพื่อให้ผ่านภาวะอดอยากนี้ไปได้ ช่วยกันคนละไม้คนละมือกับ “อาหารให้ช้างแก่ ช้างพิการ ที่ประสบภัยโควิด-19” ที่ https://bit.ly/3cAYs9u หรืออินสตาแกรม https://bit.ly/2KjBYNU เป้าหมายระดมทุน 770,000 บาท แม้ตัวเลขผู้ติดเชื้อจะลดลง ... พวกเราทุกคนยังคงต้องร่วมกันทำสิ่งเหล่านี้ - ต้องป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นผู้ติดเชื้อ - ต้องปฏิบัติตนไม่ให้เป็นผู้แพร่เชื้อไม่ว่าจะทราบว่าตัวเองติดเชื้อแล้วหรือไม่ – ต้องไม่เป็นผู้สร้างข่าวและเผยแพร่ข่าวด้วยการแชร์ข้อมูลซึ่งไม่เป็นความจริงหรือไม่เป็นทางการ #เทใจสู้โควิด # #คนไทยช่วยช้าง #ไม่ติดไม่แพร่ไม่แชร์มั่ว

Read More