Home > ชูวิทย์ วัยศิริโรจน์

วิโนน่า จับมือ ร้านยากรุงเทพ ส่งต่อองค์ความรู้ใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติ ดูแลสุขภาพองค์รวมของคนไทยและสุขอนามัยน้องสาว โดยเภสัชกร 24 ชม.

วิโนน่า ตอกย้ำพันธกิจส่งเสริมการใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติเพื่อสุขภาพองค์รวมของคนไทยและสุขอนามัยน้องสาว ผนึกกำลังร้านยากรุงเทพส่งต่อองค์ความรู้โดยเภสัชกร พร้อมดูแลสุขภาพอนามัยผู้หญิงทุกคนตลอด 24 ชั่วโมง นางนพรัตน์ สุขสราญฤดี ผู้ก่อตั้ง บริษัท วิโนน่า เฟมินิน จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจมาย่างเข้าปีที่ 7 จากการเล็งเห็นความสำคัญของปัญหาสุขอนามัยน้องสาวที่ส่งผลกระทบกับครอบครัว ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่แต่เงียบของผู้หญิง ด้วยความเชื่อและวัฒนธรรมทำให้ ผู้หญิงจำนวนมากยังไม่สะดวกใจที่จะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร แต่เลือกซื้อยาปฎิชีวนะทานเองส่งผลให้หลายคนเกิดผลข้างเคียงเป็นๆ หายๆ และดื้อยาในที่สุด วิโนน่า เฟมินิน เริ่มต้นจากนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดูแลภายนอกเมื่อมีอาการ วันนี้เรามีนวัตกรรมที่ป้องกันก่อนมีอาการ โดยการใช้ธรรมชาติรักษาธรรมชาติในร่างกาย ด้วยโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย และวิโนน่าเป็นเจ้าแรกในการผลักดันนวัตกรรมนี้ให้เกิดขึ้น ปัจจุบัน วิโนน่า แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 2 ซีรีย์คือ นวัตกรรมเฟมินิน แคร์ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัยน้องสาว และนวัตกรรมโพรไบโอติกส์สายพันธุ์ไทย ซึ่งไม่ได้เพียงดูแลสุขอนามัยน้องสาวเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมสสุขภาพองค์รวมอีกด้วย และทั้งหมดนี้เพื่อให้คนไทยลดการพึ่งพายาให้น้อยที่สุด ที่ผ่านมาวิโนน่า เฟมินิน ประสบความสำเร็จจากใช้ช่องทางออนไลน์ในการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้บริโภคมีเคสที่เข้ามาขอคำปรึกษาแล้วกว่า 3 แสนเคส โดยในปัจจุบันบริษัทฯ ได้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปทั่วประเทศและได้ส่งออกไปยังต่างประเทศ ด้วยอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปีล่าสุดมีการเติบโต

Read More