Home > จิตวิทยา

การมีอยู่ของสัตว์เลี้ยง บำบัดหัวใจเจ้าของ

สัตว์เลี้ยงแต่ละชนิดมีคุณลักษณะ คุณสมบัติแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นความฉลาด น่ารักและมีเสน่ห์เฉพาะสายพันธุ์ ขณะที่มนุษย์มีเหตุผลในการเลี้ยงสัตว์แตกต่างกันไป บางคนใช้ความฉลาดของสัตว์เลี้ยงให้เป็นประโยชน์ บางคนเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่อนแก้เหงา หรือบางคนที่รับเลี้ยงเพราะสงสารเมื่อสัตว์เหล่านั้นถูกทอดทิ้ง แต่ทุกเหตุผลหลอมรวมเป็นบทสรุปสุดท้ายคือ “รัก” แน่นอนว่า การเลี้ยงสัตว์ไม่ว่าจะชนิดไหน ผู้เลี้ยงควรมีความพร้อมในด้านต่างๆ ทั้งความรู้ ความเข้าใจในสายพันธุ์ที่เลี้ยง ความพร้อมด้านสถานที่ ได้รับความยินยอมจากคนในบ้าน ปัจจัยสำคัญต่อมาคือ เงิน และเวลา นั่นเพราะการเลี้ยงสัตว์แต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้เงินพอสมควร สำหรับค่าอาหาร ค่ายาวัคซีนประจำปี อุปกรณ์การเลี้ยง หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษา บางคนอาจมองว่าการมีสัตว์เลี้ยงไว้ในบ้านเป็นเรื่องที่สร้างความลำบาก และแน่นอนว่าบางสายพันธุ์ บางประเภทอาจสร้างความปวดหัวให้แก่ผู้เลี้ยงในบางครั้ง แต่นั่นก็นำมาซึ่งการหัวเราะ ความสุขใจ ที่ลอยอบอวลกำจายอยู่ทุกอณูในบ้าน คุณอาจเคยเห็นประโยคเหล่านี้ถูกแชร์อยู่บนโลกออนไลน์ “ถ้ามีภาวะซึมเศร้า ให้ลองเลี้ยงสัตว์ เราจะหายจากซึมเศร้า แต่เป็นโรคประสาทแทน” เป็นประโยคที่บอกเล่าประสบการณ์การเลี้ยงสัตว์ได้อย่างชัดเจน ทว่าประโยคนี้มีนัยสำคัญมากกว่านั้น เพราะนอกจากประโยชน์ที่ได้รับจากสัตว์เลี้ยง เช่น เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน เลี้ยงไว้แก้เหงา สัตว์เลี้ยงยังเป็นนักบำบัดจิตใจได้ดี นพ.ทวีศักดิ์ สิริรัตน์เรขา จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เคยเขียนบทความเกี่ยวกับการบำบัดด้วยสัตว์เอาไว้อย่างน่าสนใจ “การบำบัดด้วยสัตว์” มาจากคำว่า “Animal Assisted Therapy” หรือ “Animal Therapy” คือการนำสัตว์มาร่วมในโปรแกรมการบำบัดรักษาผู้ป่วย

Read More

สคช. เตรียมแกะกล่องมาตรฐานอาชีพจิตวิทยา หวังแก้ปัญหาความรุนแรงต่อกับเด็กและผู้สูงอายุอย่างตรงจุด

สคช. เตรียมแกะกล่องมาตรฐานอาชีพจิตวิทยา หวังจิตวิทยาพัฒนาการ แก้ปัญหาความรุนแรงที่จะเกิดกับเด็กและผู้สูงอายุอย่างตรงจุด คาดทันใช้ธันวาคมนี้ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดึงผู้เชี่ยวชาญในอาชีพ จัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการสุขภาพ ชูบุคลากร 5 อาชีพ ในสาขาจิตวิทยา อย่างนักจิตวิทยาพัฒนาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการเด็ก / นักจิตวิทยาพัฒนาการ ผู้ปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมและพัฒนาการผู้สูงวัย รวมไปถึงอาชีพผู้ประสานงานการให้บริการเชิงจิตวิทยา เพื่อเป็นการช่วยส่งเสริมให้ผู้ที่ปฏิบัติงานกับเด็กและผู้สูงอายุมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและมีวิธีการรับมือได้อย่างเหมาะสม ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ กล่าวถึงการจัดทำมาตรฐานอาชีพ สาขาจิตวิทยาว่า จุดเริ่มต้นเกิดจากความต้องการบุคลากรที่จะสามารถช่วยเยียวยาและฟื้นฟูบาดแผลทางจิตใจให้กับเด็กและผู้สูงอายุ หลังประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรง โดยเห็นได้จากภาพข่าวความรุนแรงของเด็กและผู้สูงอายุที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ในความเป็นจริงยังมีเด็กและผู้สูงอายุอีกจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในการดูแลของผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังนั้นการผลิตบุคลากรทางจิตวิทยาพัฒนาการที่มีความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการและการประเมินพัฒนาการ รวมถึงมีทักษะในการปฏิบัติงานกับเด็กและผู้สูงอายุ จึงมีความจำเป็นอย่างมาก เพื่อเป็นอีกกำลังสำคัญที่จะสนับสนุนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยให้มีคุณภาพในสังคม ดร.นพดล ระบุว่า จากรายงานการศึกษาจิตวิทยาพัฒนาการพบว่า เด็กช่วงวัย 5 ขวบปีแรก เป็นวัยที่ต้องได้รับการส่งเสริม หรือการกระตุ้นพัฒนาการให้มีความแข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจ ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ มีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปกว่าร้อยละ 20 ส่งผลให้นักจิตวิทยา ที่จะเติมเต็มให้กับคนใน

Read More