Home > จังหวัดฟุกุชิมะ

บ้านปู เพาเวอร์ โชว์ความสำเร็จของแผนฟื้นฟูและพัฒนาจังหวัดฟุกุชิมะ

บ้านปู เพาเวอร์ฯ โชว์ความสำเร็จของแผนฟื้นฟูและพัฒนาจังหวัดฟุกุชิมะ ประเทศญี่ปุ่น เปิดโซลาร์ฟาร์มนาริไอสึให้คณะวิจัยจากสหรัฐฯ เข้าเยี่ยมชม บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากทั้งพลังงานเชื้อเพลิงทั่วไป (Conventional Power Generation) และพลังงานหมุนเวียน (Renewable Power Generation) ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก นำโดย มร. วาตารุ ชิมะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ (เจแปน) จำกัด ในฐานะตัวแทนผู้บริหารของบ้านปู เพาเวอร์ฯ ได้นำเสนอแผนการฟื้นฟูจังหวัดฟุกุชิมะโดยการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแก่อาจารย์ เจสสิก้า แม็กมานัส วอร์เนล พร้อมด้วยคณะวิจัยจากภาควิชาการบริหารและการจัดการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจเมนโดซา มหาวิทยาลัยนอเทรอดาม (The Department of Management & Organization - Mendoza College of Business, University

Read More