Home > งานเกษตรแฟร์

ไปรษณีย์ไทย เปิดบริการส่ง ปลากัด ต้นไม้ และสินค้าในงานเกษตรแฟร์ ส่งบ่ายได้ค่ำทั่ว กทม.-ปริมณฑล

ไปรษณีย์ไทย เปิดบริการส่ง ปลากัด ต้นไม้ ส่งบ่ายได้ค่ำทั่วพื้นที่กทม.-ปริมณฑล ในงานเกษตรแฟร์ 2563 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดบริการจัดส่งสินค้าต่างๆ ในงานเกษตรแฟร์ 2563 ถึงปลายทางทั่วประเทศ พร้อมบริการส่งพิเศษสำหรับงานเกษตรแฟร์ครั้งนี้ ในลักษณะราคาเหมากล่อง 2 ขนาด สำหรับสิ่งของที่บรรจุกล่องได้ โดยไม่ต้องชั่งน้ำหนัก นอกจากนี้ ยังมีบริการจัดส่งต้นไม้ที่มีขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร และบริการส่งปลากัดในราคาพิเศษภายในงาน โดยปลายทาง กทม. และปริมณฑล ส่งก่อน 14.00 น. จะถึงภายในเย็นวันเดียวกัน ขณะที่ปลายทางอื่นๆ จะเป็นไปตามมาตรฐานความเร็วแบบไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) สำหรับผู้สนใจสามารถใช้บริการได้ ณ จุดส่งด่วนไปรษณีย์ โซน C ใกล้กองอำนวยการ ประตู 1 งามวงศ์วาน และโซน F ใกล้สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดให้บริการ 10.00 – 22.00

Read More