Home > ค้าปลีกออนไลน์

อีเบย์ชูกลยุทธ์เด็ด ต่อจิ๊กซอว์-ปั้นทักษะค้าปลีกออนไลน์ หนุนผู้ขายคนไทยสู่ความสำเร็จระดับโลกบนอีเบย์

อีเบย์ (eBay) ผู้นำด้านอี-คอมเมิร์ซระดับโลก เผยแผนธุรกิจมุ่งเสริมศักยภาพผู้ขายคนไทย ขยายธุรกิจและประสบความสำเร็จในการค้าปลีกออนไลน์บนอีเบย์ กับโอกาสในการเข้าถึงผู้ซื้ออีเบย์กว่า 180 ล้านคน ใน 190 ประเทศทั่วโลก ด้วยแผนกลยุทธ์แบบบูรณาการของอีเบย์เพื่อการพัฒนาทักษะผู้ขายไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน กับโอกาสทองสู่เป้าหมายความสำเร็จในตลาดออนไลน์ระดับโลกให้ทวีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นางเจนนี หุย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีเบย์ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฮ่องกง และไต้หวัน กล่าวว่า “การค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศ (Cross Border Trade: CBT) ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าจะมีส่วนแบ่งตลาดอีคอมเมิร์ซทั่วโลกทั้งหมดถึงร้อยละ 20 ภายในปี 2565 เอเชียแปซิฟิกจะขึ้นแท่นเป็นภูมิภาคที่มีการค้าปลีกส่งออกข้ามประเทศใหญ่ที่สุดในตลาดอีคอมเมิร์ซทั้งด้านการนำเข้าและส่งออก ในปี 2561 ตลาดอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่ารวม 23.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าจะเติบโตสู่มูลค่า 102 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้ภายในปี 2568 เพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านอี-คอมเมิร์ซระดับโลก อีเบย์จึงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ อีเบย์มุ่งเน้นที่แผนกลยุทธ์แบบบูรณาการเพื่อหนุนผู้ประกอบการไทยทุกขนาดให้สามารถเติบโตได้ในการค้าปลีกออนไลน์ระดับโลกบนอีเบย์ กับโครงการหลากหลายรูปแบบที่เน้นการปั้นทักษะค้าปลีกออนไลน์ ส่งเสริมศักยภาพผู้ขายไทยให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนต่อไป” “แพลตฟอร์มของอีเบย์ช่วยเชื่อมโยงผู้ประกอบการธุรกิจไทยทุกขนาดกับผู้ซื้ออีเบย์กว่า 180 ล้านคนใน 190

Read More