Home > คาราวานความรู้ด้านการเงิน

CMDF จับมือ OKMD และ มธ. จัด Fin Lab ระดม 11 ภาคีเครือข่ายการเงินการลงทุนระดับชั้นนำ เดินสายทั่วประเทศ

CMDF จับมือ OKMD และ มธ. จัด Fin Lab คาราวานความรู้ด้านการเงิน ระดม 11 ภาคีเครือข่ายการเงินการลงทุนระดับชั้นนำ เดินสายทั่วประเทศ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ร่วมกับ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการ 88 SANDBOX เปิดตัว คาราวานความรู้ด้านการเงิน หรือ Fin Lab พื้นที่การเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะด้านการเงินให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ หวังจุดประกายไอเดียด้านการเงินและการลงทุน สร้างโอกาสการเข้าสู่ตลาดทุนในระดับภูมิภาค พร้อมระดมผู้เชี่ยวชาญจาก 11 ภาคีเครือข่ายด้านการเงินและการลงทุนในระดับชั้นนำของประเทศ ร่วมเดินสาย 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ เริ่มกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ นายจักรชัย บุญยะวัตร ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน หรือ CMDF กล่าวว่า "ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจหลายด้าน โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้จ่าย การก่อหนี้ที่ไม่จำเป็น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีทางการเงิน ความไม่เข้าใจบริการทางการเงินรูปแบบใหม่

Read More