Home > คนดี สินค้าดี สังคมดี

สหพัฒน์ผนึกกำลัง ช่วยเหลือบุคลากรด่านหน้าและชุมชน ฝ่าวิกฤตโควิด-19

โครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ และกลุ่ม SAHAGROUP Health Care & Wellness ผนึกกำลัง ช่วยเหลือบุคลากรด่านหน้าและชุมชน ฝ่าวิกฤตโควิด-19 รวมกว่า 25 ล้านบาท บริษัทจากโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ และกลุ่ม SAHAGROUP Health Care & Wellness ภายใต้เครือสหพัฒน์ ยังคงดำเนินธุรกิจภายใต้นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม “คนดี สินค้าดี สังคมดี” ตามแนวทางหลักของเครือสหพัฒน์เป็นสำคัญ ในสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 นี้ จึงได้ร่วมกันระดมความช่วยเหลือไปยังบุคลากรด่านหน้าผู้ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาล สำนักการแพทย์ หน่วยงาน มูลนิธิ รวมทั้งคนในชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมเป็นเงินช่วยเหลือกว่า 25 ล้านบาท สำหรับการกระจายความช่วยเหลือในช่วงวิกฤตโควิด-19 จากบริษัทในโครงการประชารัฐเครือสหพัฒน์ และกลุ่ม SAHAGROUP Health Care & Wellness มีดังนี้ ๏ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด

Read More