วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 23, 2024
Home > PR News > อีเลคโทรลักซ์รับรางวัลแอดแมน อวอร์ดกับศิลปะเครื่องดูดฝุ่นในภาพยนตร์โฆษณา

อีเลคโทรลักซ์รับรางวัลแอดแมน อวอร์ดกับศิลปะเครื่องดูดฝุ่นในภาพยนตร์โฆษณา

บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จํากัด นําโดย นายสุทธิ มโนกิจจรูญมั่น ผู้จัดการทั่วไป พร้อมด้วย นางสาว บุศยรินทร์ เสตะจันทน์ปิติ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารการตลาด เข้ารับรางวัลแอดแมน อวอร์ด (Adman Awards) 2014 โดยมีภาพยนตร์โฆษณาจากอีเลคโทรลักซ์ชื่อ Power ได้รับรางวัลซิลเวอร์ ประเภทภาพยนตร์อินเตอร์เน็ต ซึ่งภาพยนตร์ชิ้นนี้แสดงถึงศักยภาพและพลังการดูดของเครื่องดูดฝุ่นอัลตร้าแคปติค
(UltraCaptic) ที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างสวยงาม

โดยภาพยนตร์โฆษณาชิ้นนี้เป็นผลงานของ บริษัท ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ จํากัด (Saatchi & Saatchi Ltd.) และกระต่ายตื่นตัวโปรดักชั่นเฮ้าส์ชมภาพยนตร์โฆษณาได้ที่ http://www.youtube.com/watch?v=nUd7zq6V5UU

รายละเอียด

ชื่อผลงาน: พาวเวอร์ (Power)

ความยาว: 2.12 นาที

แบรนด์: อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย

เอเยนซี่โฆษณา: บริษัท ซาทชิ แอนด์ ซาทชิ จํากัด (Saatchi & Saatchi)

โปรดักชั่นเฮ้าส์: กระต่ายตื่นตัว (Wake up rabbit)

เครื่องดูดฝุ่นอีเลคโทรลักซ์ รุ่น อัลตร้าแคปติค มีคุณลักษณะโดดเด่นล้ําสมัยในระบบกําจัดฝุ่นที่
ลดปริมาณฝุ่นฟุ้งกระจาย ถูกสุขลักษณะด้วยคอมแพ็ค แอนด์ โก (Compact & Go) กล่องบีบอัดฝุ่นที่บีบอัด
สิ่งสกปรกและทําความสะอาดผนังกล่องเก็บฝุ่นได้ง่าย พร้อมมือจับที่ยกกล่องเก็บฝุ่นออกมาได้สะดวก ทั้ง
ยังมีเทคโนโลยีมัลติ ไซโคลนิค (Multi Cyclonic) ที่สามารถแยกสิ่งสกปรกและฝุ่นละอองออกจากกระแสลม
ส่งผลให้การดูดฝุ่นทรงพลัง และพลังดูดสม่ําเสมอ แอดแมน อวอร์ด (Adman Awards) คือ การประกวดผลงานด้านการสื่อสารการตลาดอันเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ อุตสหากรรม มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่องและให้กําลังใจแก่องค์กร บุคลากร และผลงานที่มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งส่งผลให้ประชาชน องค์กรธุรกิจ และสังคมเกิดการยอมรับ และเห็นถึงบทบาทความสําคัญของการสื่อสารการตลาด

ข้อมูลติดต่อเพิ่มเติมสําหรับสื่อมวลชน

เจษฎา แสนพรหม

เกรลิ่ง (ไทยแลนด์) โทร 02-635-7151-2 แฟกซ์ 02-635-7155

jedsada@grayling.com