วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
Home > PR News > โครงการ MEA Energy Saving Building

โครงการ MEA Energy Saving Building

โครงการ MEA Energy Saving Building จัดกิจกรรมเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโรงพยาบาลพญาไท 2 อินเตอร์เนชันแนล ซึ่งเป็นอาคารประเภทโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานของ กฟน. “ระดับดีเลิศ”ประจำปี 2013 เป็นอาคารแรกของการจัดประกวดอาคาร ได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์ ศรีทองวัฒน์ (กลาง) รองผู้ว่าการธุรกิจและบริการ การไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในพิธีพร้อม รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดย นพ.อนันตศักดิ์ อภัยรัตน์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพญาไท 2 และทีมอนุรักษ์พลังงาน ได้นำเสนอแนวคิดเพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานให้ประสบความสำเร็จ โดยได้รับความสนใจจากอาคารในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มากกว่า 15 อาคาร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ อาคารโรงพยาบาลพญาไท 2 เมื่อเร็วๆนี้

**********************************

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์โครงการ :
ดรรชนี นวลเขียว (มุ้ม) 097-919-6546 duchanee@yahoo.com