วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
Home > PR News > “ปูนซีเมนต์ฯลําปาง” ขึ้นแท่นโรงงานสีเขียว ระดับ 5 รายแรกของประเทศไทย

“ปูนซีเมนต์ฯลําปาง” ขึ้นแท่นโรงงานสีเขียว ระดับ 5 รายแรกของประเทศไทย

ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ตรวจประเมินอุตสาหกรรม
สีเขียว แถลงข่าวการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 รายแรกของประเทศไทย และการจัดงาน การประชุมวิชาการ International Conference Green and Sustainable Innovation 2014 ครั้งที่ 4 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชุณหะวัณ ชั้น 3 อาคาร สปอ. กระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อเร็วๆนี้ โดยบริษัทปูนซิเมนต์ (ลําปาง) จํากัด
ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 รายแรกของประเทศไทย ซึ่งเป็นบริษัทฯที่มีส่วนร่วมของคนในชุมชน มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีการสร้างงานในท้องถิ่นกว่าร้อยละ 97 ตลอดจนมีการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามนโยบายและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนสําคัญของการประเมินอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5