วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Home > PR News > ประกันวันละบาท ลุ้นทองเป็นล้าน

ประกันวันละบาท ลุ้นทองเป็นล้าน

ประกันวันละบาท ลุ้นทองเป็นล้านซื้อได้ที่ไปรษณีย์เท่านั้น

ไปรษณีย์ไทยจัดแคมเปญใหญ่ “ประกันลุ้นล้าน” ซื้อประกันมีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลทองคํามูลค่า 1 ล้านบาทพร้อมรางวัลอื่นๆอีกมากมาย รวมมูลค่ารางวัลกว่า 9 ล้านบาทพร้อมจําหน่าย ณ ที่ทําการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ

ตั้งแต่มิถุนายนนี้ นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด (ปณท) เปิดเผยว่าปีที่แล้ว ปณท ได้รับความไว้วางใจจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. ให้เป็นตัวแทนจําหน่ายประกันภัยอย่างเป็นทางการ

ในปีนี้จึงได้จัดแคมเปญใหญ่ สําหรับผู้ซื้อประกันภัยรายย่อยในโครงการ “ประกันลุ้นล้าน” ที่ไปรษณีย์
นอกจากจะให้ความคุ้มครองสูงสุดถึงสองแสนบาทแล้ว ยังคืนกําไรให้สิทธิ์ลุ้นรับทองคําทุกเดือน รวม 12 ครั้ง และโชคใหญ่อื่นๆ มูลค่าหลายล้านบาท

“ประกันลุ้นล้าน” เป็นโครงการที่ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ต้องการให้ทุกๆ คนเห็นความสําคัญของการสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวในรูปแบบการประกันภัย ด้วยอัตราเบี้ยประกันต่ํามากเพียง 365 บาท ต่อปี หรือเฉลี่ยเพียงวันละ 1 บาท

ผู้สนใจทุกระดับรายได้จึงสามารถเข้าถึงประกันได้ง่ายขึ้น โดยจะรับประกันให้กับประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 20 – 65 ปี

แต่ที่พิเศษกว่ากรมธรรม์ประภัยอื่น ผู้ที่สมัครรับความคุ้มครองจะมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลทองคํามูลค่านับล้านบาท จับรางวัลทุกเดือนรวม 12 ครั้ง มูลค่ารางวัลทั้งโครงการรวมกว่า 9 ล้านบาท เริ่มมอบโชคใหญ่ในโครงการ “ประกันลุ้นล้าน” ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป

สําหรับผู้ที่สนใจสมัครทําประกันภัยในโครงการ “ประกันลุ้นล้าน”สามารถสมัครรับความคุ้มครอง ได้ง่ายๆ

เพียงเตรียมสําเนาบัตรประชาชน พร้อมชําระเงินได้ที่ทําการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายตลาดการเงินและค้าปลีก

โทร. 0 2831 3890 0 2831 3864 และ THP Contact Center 1545
มิถุนายน 2557

ขอขอบคุณที่กรุณาเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่วนสื่อสารการตลาด ฝ่ายสื่อสารการตลาด
โทร. 0 2831 3515 – 6