วันอาทิตย์, กรกฎาคม 21, 2024
Home > PR News > ธนาคารกรุงไทย จ่ายเงินปันผล

ธนาคารกรุงไทย จ่ายเงินปันผล

เคทีซีประชุมผู้ถือหุ้น แถลงผลกำไรพร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.40 บาท

นางกิตติยา โตธนะเกษม (นั่งกลาง) ประธานกรรมการ และ นายระเฑียร ศรีมงคล (ยืนขวา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารระดับสูง “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกันแถลงผลประกอบการประจำปี 2555 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11
โดยมีผลกำไรสุทธิ 255 ล้านบาท และมีมติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ
0.40 บาท ต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี เมื่อเร็ว ๆ นี้

++++++++++++++++++++++++++++

ออกข่าวในนาม: ฝ่ายสื่อสารองค์กรและธุรกิจสัมพันธ์ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม :

กัณฑรัตน์ เจิมจิตรผ่อง โทรศัพท์ 02-665-5057

สุชาดา วีระสกุลรักษ์ โทรศัพท์ 02-665-5732

โทรสาร 02-665-5046

อีเมล์ ktc_pr@ktc.co.th