วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Home > PR News > ไทยเบฟคว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย การันตีความเป็นองค์กรยอดเยี่ยม

ไทยเบฟคว้า 4 รางวัลยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย การันตีความเป็นองค์กรยอดเยี่ยม

นับเป็นความภาคภูมิใจของ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน ) ที่สามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมระดับเอเชียถึง 4 รางวัล จากนิตยสาร Corporate Governance Asia โดยนายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย (ประเทศไทย) ประเภทงานนักลงทุนสัมพันธ์ หรือ “Asia’s Best CEO (Thailand) – Investor Relations” และรางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ ยอดเยี่ยม (ประเทศไทย) หรือ “ Best Investor Relations (Thailand)” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ล่าสุดไทยเบฟสามารถคว้ารางวัล “Best CEO (Thailand) – Asian Corporate Director” เป็น
ปีที่ 2 รวมถึงได้รับรางวัล “Asia’s Icon on Corporate Governance (Thailand)” เป็นปีแรกอีกด้วย
โดยมีนางสาวถิรนันท์ กิตติพงษ์ เจ้าหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ ผู้แทนจาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับรางวัล จาก Mr. Aldrin Monsod Corporate Governance Asia Publisher and Managing Director ณ โรงแรมแมริออท มะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์

การพิจารณาคัดเลือก ผู้ได้รับรางวัล “ซีอีโอยอดเยี่ยม” นั้นมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากความสามารถหลายแง่มุมของ CEO ในการบริหารและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัท นอกจากนี้ยังคำนึงถึงชื่อเสียงภาพลักษณ์ รวมถึงสถานะทางการเงินและการพัฒนาองค์กรในรอบหลายปีที่ผ่านมา
ในส่วนของบริษัทที่ได้รับรางวัล จะพิจารณาถึงความเป็นบรรษัทภิบาลรวมถึงมาตรฐานความโปร่งใส ยุติธรรมในการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย นอกเหนือจากการนำส่งรายงาน
ตามกำหนดระยะเวลา

ปัจจุบัน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด ( มหาชน ) เป็นบริษัทผู้ผลิตและผู้นำในตลาดเครื่องดื่ม
ครบวงจรที่สุดของประเทศไทย และในตลาดธุรกิจเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในเอเชีย ที่ได้ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และมีความเป็นมืออาชีพ ให้ความสำคัญเรื่องผลตอบแทน
จากการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยการเติบโตของรายได้ และผลกำไรที่มั่นคงและต่อเนื่อง มุ่งที่จะมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงสุดให้ลูกค้าทุกกลุ่ม ตอบสนองความต้องการของผู้แทนจำหน่ายโดยให้บริการ
อย่างมืออาชีพ และมอบความไว้วางใจ อำนาจ และรางวัลแก่พนักงานเพื่อสร้างความร่วมรับผิดชอบ
และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

………………………………………………………………………………………

สำนักสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
ศตกมล วรกุล (น้อย) ผู้จัดการสำนักงานอาวุโส พัฒนาภาพลักษณ์องค์กรและประชาสัมพันธ์
0 81913 8186
พชรวัฒน์ พงศ์อรพินท์ (สัน) หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ 0 83820 2020
อรชุดา (เบส) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 0 87562 8059 เบญจวรรณ (เบญ) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 081-433-1480