วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Home > PR News > เครือเจริญโภคภัณฑ์หารือถึงลู่ทางการค้าการลงทุนในอังกฤษกับนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ

เครือเจริญโภคภัณฑ์หารือถึงลู่ทางการค้าการลงทุนในอังกฤษกับนายกรัฐมนตรีประเทศอังกฤษ

20 มิ.ย 2556 นายธนินท์ เจียรวนนท์ (ที่ 4 จากขวา) ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภัณฑ์ นำคณะผู้บริหารประกอบด้วย นายสุนทร อรุณานนท์ชัย (ที่ 3 จากขวา) ประธาน
คณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นายอดิเรก ศรีประทักษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานคณะผู้
บริหาร กลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร นายศุภรัตน์ ควัฒน์กุล (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานคณะกรรมการบริหารการเงิน และคณะกรรมการการลงทุน นายสุภกิต เจียรวนนท์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานกรรมการอาวุโส เข้าหารือเกี่ยวกับลู่ทางการค้าและการลงทุนในประเทศอังกฤษกับ นายกรัฐมนตรีเดวิด
คาเมรอน (ที่ 5 จากขวา) ณ เลขที่ 10 ถนนดาวนิ่ง ประเทศอังกฤษ เมื่อเร็วๆ นี้

###-

สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
โทรศัพท์ 02 625 8127 – 30
E-Mail : prcpgroup@cp.co.th
Twitter : @pr_CP
Facebook : Pr-cpgroup Charoenpokphand
313 ซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500