วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 20, 2024
Home > PR News > คอฟฟี่ บีนเนอรี่ ได้รับคัดเลือกให้ใช้สัญลักษณ์ Thailand Trust Mark

คอฟฟี่ บีนเนอรี่ ได้รับคัดเลือกให้ใช้สัญลักษณ์ Thailand Trust Mark

นายอัคคพันธ์ ลีวุฒินันท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท คอฟฟี่ บีนเนอรี่ จำกัด ผู้ให้บริการธุรกิจกาแฟ
แบบครบวงจรของเมืองไทย มากว่า 60 ปี รับมอบประกาศนียบัตร Thailand Trust Mark ประจำปี 2556
ซึ่งคัดเลือกเฉพาะบริษัทที่มีความโดดเด่นของสินค้าและบริการ ตลอดจนมีคุณสมบัติด้านการส่งออกสินค้า
ตามมาตรฐานที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกำหนดเท่านั้น โดยมี นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมามอบ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้