วันเสาร์, เมษายน 13, 2024
Home > PR News > มหาวิทยาลัยระดับโลกเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

มหาวิทยาลัยระดับโลกเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

มหาวิทยาลัยระดับโลกเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 Wendy W. Kuran (ที่3 จากขวา), Associate Vice President for Business Development จาก Duke Kunshan University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาประเทศไทยเพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารการศึกษาของเครือเจริญโภคภัณฑ์และบริษัทในเครือ โดยเข้าเยี่ยมชมสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษาระหว่างประเทศ โดยมีอาจารย์พรวิทย์  พัชรินทร์ตนะกุลผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ให้การต้อนรับ
-###-

สำนักกิจกรรมสื่อสารองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์
 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ชั้น 12 
 313 ถนนสีลม แขวงสีลม 
 เขตบางรัก กรุงเทพฯ10500
 โทรศัพท์  02-625-8127-30
 โทรสาร    02-638-2741
 Twitter : @pr_CP
 Facebook : Pr-cpgroup Charoenpokphand