วันพุธ, เมษายน 24, 2024
Home > New&Trend > CPN เปิดห้าง เซ็นทรัล อุบลราชธานี

CPN เปิดห้าง เซ็นทรัล อุบลราชธานี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น เตรียมเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี มูลค่าโครงการกว่า 2,750 ล้านบาท บนถนนเลี่ยงเมือง (ทางหลวง 231) ด้วยขนาดโครงการกว่า140,000 ตร.ม. พื้นที่ 76 ไร่ มีสินค้าและบริการเพียบพร้อมด้วยร้านค้าปลีกชั้นนำ
อาทิ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, Tops Market,PowerBuy, SuperSports, B2S, OfficeMate ที่ทัน
สมัยและมีสินค้าครบครัน และ เป็นแหล่งรวมแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 200 ร้านค้า ซึ่งรวมถึง
แบรนด์ที่มาเปิดเป็นครั้งแรกที่อุบลราชธานี อาทิJaspal, MANGO, Lyn, Lyn Around, Accessorize, Charles & Keith อีกทั้งเป็นศูนย์รวมร้านอาหารและคาเฟ่เบเกอรี่และ CPN Aquarium อควาเรียมแห่งแรกในอุบลราชธานีที่จะมานำเสนอความอุดมสมบูรณ์แห่งท้องทะเล สู่ใจกลางเมืองอุบลราชธานี
พร้อมด้วยโรงภาพยนตร์ Major Ciniplex ระบบดิจิตอลมาตรฐานระดับโลก 7 โรง พร้อมสวนสนุก
Fun Planet

ดร. ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาดของซีพีเอ็น
กล่าวว่า “ซีพีเอ็นจะเปิดตัวเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ที่
ทันสมัยและครบครันที่สุดในภาคอีสานตอนล่าง ในวันที่ 5 เมษายนนี้อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งเรามีความตั้งใจ
ที่จะเข้าไปเติมเต็ม ความยิ่งใหญ่ครบครันให้กับอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจังหวัดศูนย์กลางของภาคอีสาน
ตอนล่างที่มีศักยภาพสูงใน ทุกๆ ด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงเป็นประตู
การค้าเชื่อมโยงสู่อินโดจีน ทั้งลาว กัมพูชา และ เวียดนาม ศูนย์การค้าของเราจะนำปรากฎการณ์ใหม่
ของชีวิตล้ำสมัยมาตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ทั้งเทรนด์ศูนย์การค้ารูปแบบใหม่รวมถึงแบรนด์ยอดนิยม นอกจากนี้การเข้าไปลงทุนในจังหวัดอุบลราชธานีจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และกระตุ้นการ
จ้างงานอีกกว่า 3,000 อัตรา โดยซีพีเอ็นมุ่งหวังให้ศูนย์การค้าแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของชุมชม เป็น
สถานที่ที่คนในท้องถิ่นสามารถเข้ามาดำเนินงานของชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น พัฒนา
ฝีมือแรงงาน รวมถึงศักยภาพในการค้าขาย และการดำเนินธุรกิจ”

“กลยุทธ์ตลาดของซีพีเอ็นในการทำตลาดเปิดศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบล ราชธานี
จะเน้นการนำนวัตกรรมการตลาดใหม่ๆ มาใช้ และสื่อสารสร้างการรับรู้แบบครบวงจร 360 องศา
รวมถึงนำดิจิตอล มาร์เก็ตติ้งมาเพิ่มมูลค่าให้กับแคมเปญการตลาด มีการผนึกกำลังกับพันธมิตรใน
การทำโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่างๆ โดยซีพีเอ็นเน้นการตอบโจทย์ลูกค้าด้านไลฟ์สไตล์ การทำ
ตลาดจึงเน้นการมอบประสบการณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี จะทำหน้าที่
เป็น Happiness Hubที่มอบความสุข ด้วยประสบการณ์ที่แตกต่างให้กับลูกค้า และอีกหน้าที่สำคัญ
ที่ซีพีเอ็นมุ่งเน้น คือ การเป็นโปรโมเตอร์ให้กับจังหวัด เพื่อให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางกิจกรรมของภูมิภาค
ซึ่งเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี พร้อมรองรับกิจกรรมและอีเว้นท์ระดับประเทศกับลานกิจกรรม
ขนาดใหญ่ด้านหน้าศูนย์การค้าขนาดกว่า 1,000 ตร.ม. ในฐานะที่ซีพีเอ็นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดอุบลราชานี ” ดร. ณัฐกิตติ์ กล่าวเพิ่มเติม