วันอังคาร, ธันวาคม 5, 2023
Home > New&Trend > เปิดตัวแบรนด์ ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดจีน

เปิดตัวแบรนด์ ข้าวหอมมะลิไทยในตลาดจีน

องค์การคลังสินค้า (PWO) กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเปิดตัว “ข้าวหอมมะลิ 100% แบรนด์จินไท่อวี้”
ซึ่งเป็นตัวแทนข้าวไทยคุณภาพพรีเมี่ยม อย่างเป็นทางการในตลาดจีน ภายในงาน SIAL China 2014 The Asian Food Marketplace จัดขึ้น ณ Shanghai New International Expo Center (SNIEC) นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2557 โดยความร่วมมือระหว่าง องค์การคลังสินค้า (PWO) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และตัวแทนพิเศษของจีน คือ Jintaiyu (Beijing) International Trading

“ข้าวหอมมะลิ” ถือเป็นตัวแทนของข้าวไทยพันธุ์ที่ดีที่สุด โดยจะมีเพียงข้าว 2 สายพันธุ์ที่ได้รับการ
คัดเลือกให้ใช้ชื่อข้าวหอมมะลิเท่านั้น นั่นก็คือ ข้าวสายพันธุ์หอมมะลิ 105 และข้าวสายพันธุ์ RD15 ซึ่ง
ข้าวหอมมะลิไทยแบรนด์ “จินไท่อวี้” มาจากข้าวสายพันธุ์หอมมะลิ 105

“Jin Tai Yu” หรือ “จินไท่อวี้” แปลว่าข้าวที่มีชื่อเสียงของไทย มีคุณค่าดั่งทอง โดยจดทะเบียน ภายใต้กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ประเทศไทย ข้าวหอมมะลิยังจำแนกออกได้เป็น 5 เกรด คือ เกรดพิเศษ 100% เกรดดี 95.5%
เกรดปานกลาง 70% เกรดไม่ดี 50.9% เกรดการปรับปรุง 20% ข้าวหอมมะลิไทยแบรนด์ “จินไท่อวี้”
จัดเป็นข้าวหอมมะลิแท้เกรดพิเศษ 100% และได้รับการยอมรับให้เป็นข้าวหอมมะลิระดับพรีเมี่ยม

โดยพื้นที่เพาะปลูกข้าวทั้งหมดในประเทศไทยกว่า 65 ล้านไร่ มากกว่า 6,000 สายพันธุ์ มีเพียงข้าวหอมมะลิเท่านั้นที่เป็นหนึ่งเดียวทั้งด้านคุณภาพและรสชาติ สามารถปลูกได้เพียงปีละ 1 ครั้งในช่วงนาปี
ด้วยน้ำฝนธรรมชาติเท่านั้น

ประเทศจีนและประเทศไทยเป็นมิตรไมตรีที่แน่นแฟ้น รวมทั้งยังเป็นพันธมิตรทางการค้าที่สำคัญระหว่างกัน โดยในปีที่ผ่านมา สองประเทศมีความสัมพันธ์ทางการค้ามูลค่า 70,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
ซึ่งก็มีแนวโน้มที่ดีที่มูลค่าดังกล่าวจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เป็นที่คาดการณ์ว่าในปี 2015 มูลค่าการค้าไทย-จีน
จะสามารถบรรลุ 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ได้