วันอังคาร, มิถุนายน 18, 2024
Home > New&Trend > CP ต่อยอดการลงทุนในอังกฤษ

CP ต่อยอดการลงทุนในอังกฤษ

เครือเจริญโภคภัณฑ์หารือถึงลู่ทางการค้าการลงทุนในอังกฤษกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและอาหารแห่งประเทศอังกฤษ

ธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร
เครือเจริญโภคภํณฑ์ อดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท
เจริญโภค ภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ , สุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน) ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ภัคพล งามลักษณ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์
ได้หารือกับ เดวิด ฮีธ (Mr.David Heath) รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและอาหาร ประเทศอังกฤษ
และคณะ เกี่ยวกับลู่ทางการค้าและการลงทุนในประเทศอังกฤษ

ดร.สารสิน วีระผล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า
จากการหารือนี้ ธนินท์ เจียรวนนท์ ได้แสดงความสนใจที่จะต่อยอดการลงทุนในธุรกิจแปรรูปอาหาร
ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันที่ประเทศอังกฤษ โดยมีแนวทางที่จะผลิต และจำหน่ายอาหารรองรับตลาด
ยุโรปและใช้วัตถุดิบจากอังกฤษผลิตอาหารส่งกลับมาจำหน่ายยังเอเชีย เดวิด ฮีธ ยินดีที่เครือเจริญโภคภัณฑ์เชื่อมั่นในเศรษฐกิจอังกฤษ และสนใจที่จะต่อยอดการลงทุน ซึ่งทางรัฐบาลอังกฤษพร้อมที่
จะสนับสนุนและให้ความร่วมมือทั้งในด้านการผลิตอาหาร หรือการจัดหาวัตถุดิบในประเทศอังกฤษต่อไป