วันพฤหัสบดี, มิถุนายน 13, 2024
Home > Recreation > Book > ทัศนคติและวิถีความคิด

ทัศนคติและวิถีความคิด

 

ปี 2012 ได้เคลื่อนตัวผ่านพ้นและหมดไปพร้อมๆ กับก้าวย่างใหม่ขึ้นสู่ปี 2013 ในด้านหนึ่งก็คงเป็นเพียงปรากฏการณ์และวัฏจักรแห่งเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป ตามกฏแห่งอนิจจะลักษณะของสรรพสิ่ง
 
หากแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ต้องหวนระลึกถึงพุทธศาสนสุภาษิตบทที่ว่า “กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา” ที่ถอดความได้ว่า “กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ พร้อมทั้งตัวของมันเอง” อยู่ไม่น้อยเช่นกัน
 
ปรากฏการณ์บนโลกธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านพ้นไป ก็ดำเนินไปในลักษณะไม่แตกต่างจากบริบทที่ว่านี้ ซึ่งย่อมมีสถานะ “พ้นกาล” และถูกวัฏจักรแห่งเวลาบดขยี้ รอคอยปรากฏการณ์ใหม่ๆ มาซ้อนทับให้ได้ร่ำลือกันเป็นระยะ
 
สำหรับ ผู้จัดการ 360° สิ่งที่กองบรรณาธิการพยายามนำเสนอต่อท่านผู้อ่านในขณะนี้ ก็คือ “ทัศนคติและวิถีทางความคิดของผู้บริหาร” ที่เชื่อว่าสามารถให้อรรถาธิบายถึงเหตุปัจจัยและมีความซับซ้อนมากกว่า การรายงานปรากฏการณ์แต่เพียงลำพัง
 
“ทัศนคติและวิถีทางความคิดของผู้บริหาร” เหล่านี้ นอกจากจะเป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางและกรอบโครงวิสัยทัศน์ เพื่ออนาคตขององค์กรธุรกิจแล้ว ในอีกด้านหนึ่งยังพร้อมจะเป็นกรณีศึกษาที่ไม่จำต้องผูกติดหรือจำกัดอยู่กับเงื่อนไขของ “เวลา” อีกด้วย
 
การปรับเปลี่ยนของ ผู้จัดการ 360° รวมถึงการเกิดขึ้นของ Manager 360° on iPad ในด้านหนึ่งก็คือปฐมบทของลำดับขั้นการพัฒนาที่พยายามหลีกให้พ้นจาก “ข้อจำกัดทางเวลา” เพื่อนำเสนอเนื้อหาสาระและข้อมูลที่น่าสนใจในรูปแบบที่ท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นพื้นฐาน
 
Manager 360° on iPad vol.II ฉบับแนะนำ recommended issue ที่นำเสนอเรื่องราว “ทัศนคติและวิถีทางความคิดของผู้บริหาร” Attitude and Ideas พร้อมให้คุณ download แล้ววันนี้ใน App Store
 
ลำดับถัดไปนับจากนี้ Manager 360° on iPad จะนำเสนอเรื่องราวที่เชื่อว่าจะมีประโยชน์สำหรับการก้าวเดินเข้าสู่ AEC ซึ่งกำลังคืบคลานใกล้เข้ามา
 
ท่านผู้อ่านสามารถติดตามและ download เรื่องราวดังกล่าวได้ไม่นานเกินรอ
 
ขอขอบพระคุณล่วงหน้าและพบกันใหม่ในฉบับต่อไปนะครับ
 
สมศักดิ์ ดำรงสุนทรชัย
บรรณาธิการบริหาร