Home > Recreation > Book

ทัศนคติและวิถีความคิด

 ปี 2012 ได้เคลื่อนตัวผ่านพ้นและหมดไปพร้อมๆ กับก้าวย่างใหม่ขึ้นสู่ปี 2013 ในด้านหนึ่งก็คงเป็นเพียงปรากฏการณ์และวัฏจักรแห่งเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไป ตามกฏแห่งอนิจจะลักษณะของสรรพสิ่ง หากแต่ในขณะเดียวกันก็ทำให้ต้องหวนระลึกถึงพุทธศาสนสุภาษิตบทที่ว่า “กาโล ฆสติ ภูตานิ สพฺพาเนว สหตฺตนา” ที่ถอดความได้ว่า “กาลเวลาย่อมกลืนกินสรรพสัตว์ พร้อมทั้งตัวของมันเอง” อยู่ไม่น้อยเช่นกัน ปรากฏการณ์บนโลกธุรกิจในช่วงปีที่ผ่านพ้นไป ก็ดำเนินไปในลักษณะไม่แตกต่างจากบริบทที่ว่านี้ ซึ่งย่อมมีสถานะ “พ้นกาล” และถูกวัฏจักรแห่งเวลาบดขยี้ รอคอยปรากฏการณ์ใหม่ๆ มาซ้อนทับให้ได้ร่ำลือกันเป็นระยะ สำหรับ ผู้จัดการ 360° สิ่งที่กองบรรณาธิการพยายามนำเสนอต่อท่านผู้อ่านในขณะนี้ ก็คือ “ทัศนคติและวิถีทางความคิดของผู้บริหาร” ที่เชื่อว่าสามารถให้อรรถาธิบายถึงเหตุปัจจัยและมีความซับซ้อนมากกว่า การรายงานปรากฏการณ์แต่เพียงลำพัง “ทัศนคติและวิถีทางความคิดของผู้บริหาร” เหล่านี้ นอกจากจะเป็นเครื่องบ่งชี้ทิศทางและกรอบโครงวิสัยทัศน์ เพื่ออนาคตขององค์กรธุรกิจแล้ว ในอีกด้านหนึ่งยังพร้อมจะเป็นกรณีศึกษาที่ไม่จำต้องผูกติดหรือจำกัดอยู่กับเงื่อนไขของ “เวลา” อีกด้วย การปรับเปลี่ยนของ ผู้จัดการ 360° รวมถึงการเกิดขึ้นของ Manager 360° on iPad ในด้านหนึ่งก็คือปฐมบทของลำดับขั้นการพัฒนาที่พยายามหลีกให้พ้นจาก “ข้อจำกัดทางเวลา” เพื่อนำเสนอเนื้อหาสาระและข้อมูลที่น่าสนใจในรูปแบบที่ท่านผู้อ่านจะได้รับประโยชน์สูงสุดเป็นพื้นฐาน Manager 360° on iPad vol.II ฉบับแนะนำ

Read More

The 5 Levels of Leadership

 ชื่อหนังสือ               :               The 5 Levels of Leadershipผู้แต่ง                     :               John C. Maxwellสำนักพิมพ์              :               Center Streetจำนวนหน้า              :               289ราคา                     :               25.99 ดอลลาร์สหรัฐJohn C. Maxwell ผู้เชี่ยวชาญด้านความเป็นผู้นำ กล่าวไว้ใน The 5 Levels of

Read More

360 Degrees of Influence

 ชื่อหนังสือ              : 360 Degrees of Influenceผู้แต่ง                    : Harrison Monarthสำนักพิมพ์             : McGraw-Hillจำนวนหน้า             : 282ราคา                     : 25.00 ดอลลาร์สหรัฐความเป็นผู้นำไม่จำเป็นต้องมีเฉพาะในคนที่อยู่ตำแหน่ง สูงเท่านั้น ผู้นำที่ดีคือผู้นำที่นั่งอยู่ในใจคน ทั้งคนที่อยู่ใต้เขาและเหนือกว่าเขา ไม่ใช่นั่งอยู่บนหัวคนและยังรวมไปถึงการสามารถผูกใจคนที่อยู่ภายนอกองค์กร อย่างเช่นลูกค้าและหุ้นส่วนได้ด้วย ความสามารถในการผูกใจคนแบบรอบด้าน 360 ํ

Read More

The Thank You Economy

 ชื่อหนังสือ              : The Thank You Economyผู้แต่ง                    : Gary Vaynerchukสำนักพิมพ์             : Harper Businessจำนวนหน้า             : 240ราคา                     : 24.99 ดอลลาร์สหรัฐโลกธุรกิจเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่โดยที่ใครๆ อาจไม่ทันสังเกต Thank You Economy ถือกำเนิดขึ้นมาจากอินเทอร์เน็ต โลกออนไลน์ซึ่งได้คืน “เสียง” กลับคืนสู่ผู้บริโภคและเพิ่มพลังอำนาจมหาศาลแก่ “ความเห็น” ของผู้บริโภคที่แสดงผ่านโซเชียลมีเดีย สื่อยุคใหม่มาแรงที่กำลังมีอำนาจเพิ่มขึ้นทุกขณะ Thank

Read More