วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 22, 2024
Home > PR News > มหัศจรรย์วันขยะมีค่า ที่ร้าน 0 บาท”

มหัศจรรย์วันขยะมีค่า ที่ร้าน 0 บาท”

สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(TIPMSE) ร่วมกับกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ จัดงาน “มหัศจรรย์วันขยะมีค่า ที่ร้าน 0 บาท”
เปิดตัวร้าน 0 บาทครั้งแรกของกองทัพเรือ

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายวีระ อัครพุทธิพร รองประธาน
กรรมการบริหาร สถาบันการจัดการบรรจุภัณฑ์และรีไซเคิลเพื่อสิ่งแวดล้อม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย และพลเรือตรี ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ
เปิดตัว “โครงการร้าน 0 บาท เคลื่อนที่” ในงาน มหัศจรรย์วันขยะมีค่าที่ร้าน 0 บาท แห่งแรกของ
กองทัพเรือ เพื่อรับแลกสินค้าอุปโภคบริโภคจาก “ขยะหรือวัสดุรีไซเคิล” ที่ประชาชนทั่วจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียงได้นำมาแลกสินค้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพ โดยในงานมีบูธต่างๆ
อาทิ บูธรับบริจาควัสดุรีไซเคิล บูธการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุรีไซเคิล บูธสอนการทำสิ่งประดิษฐ์
จากวัสดุรีไซเคิล บูธกิจกรรมให้ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ พร้อมเวิร์คช็อป
อีกทั้งยังมีกิจกรรมการประกวดจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ ได้แก่ ชุดรีไซเคิล
จากวัสดุเหลือใช้ รางวัลชนะเลิศได้แก่ ชุดงามอย่างไทยด้วยรีไซเคิล จากโรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ชุดหรูฟูเฟื่อง จากโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ชุดนักเทนนิส จากโรงเรียนสิริวิทยา และผลิตภัณฑ์จากวัสดุรีไซเคิล โดยรางวัลชนะเลิศได้แก่ พัดแสนสวย จากโรงเรียนบ้านขุนสมุทรไทย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ดอกไม้พลาสติก จากโรงเรียนวัดสุขกร และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ พวงมาลาจากถุงพลาสติก จากโรงเรียนวัดบางนางเกรง ณ หมวดเรือที่ 3 กองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ