วันพุธ, เมษายน 17, 2024
Home > Cover Story > โชว์ดีซี หนุนนำประชารัฐ ผุดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกลางเมือง

โชว์ดีซี หนุนนำประชารัฐ ผุดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวกลางเมือง

 
 
ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่หลายฝ่ายกำลังเฝ้ารอแรงหนุนกำลังบวกเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนไปข้างหน้า ทั้งความหวังความฝันที่จะเห็นผลจากการหว่านเมล็ดแห่งต้นทุน ผลิใบออกดอกทั้งในรูปแบบของผลกำไรที่เป็นเม็ดเงิน และผลด้านอื่นๆ 
 
ทั้งนี้ไม่เพียงแต่ความคาดหวังในระดับเศรษฐกิจมหภาคเท่านั้น หากแต่เมื่อมองย้อนลึกลงไปถึงกลไกของเครื่องจักรสำคัญแล้ว จะเป็นว่าฟันเฟืองชิ้นเล็กๆ ต่างหากที่เป็นตัวแปรสำคัญของเครื่องจักรที่เรียกได้ว่าเป็นเศรษฐกิจมหภาคสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างต่อเนื่อง
 
แม้ว่าในห้วงเวลาปลายศักราชที่เศรษฐกิจไทยกำลังอยู่ในการควบคุมดูแล พร้อมทั้งได้รับนโยบายจากทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลที่นำทีมโดย ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังนโยบายเศรษฐกิจสำคัญๆ โดยเฉพาะนโยบายประชารัฐ
 
ขณะที่ภาคเอกชนหลายส่วนต่างเห็นพ้องที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายประชารัฐ ทั้งเพื่อวาดหวังให้เกิดผลกำไรต่อธุรกิจ ในขณะเดียวกันก็หวังให้เกิดผลดีต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ผู้ประกอบการที่หยิบยกเอานโยบายประชารัฐมาสานต่อนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นไปในเชิงธุรกิจการท่องเที่ยว คล้ายกับว่าเป็นฟันเฟืองที่ดูน่าฝากความหวังได้ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านเช่นนี้
 
ทั้งไอคอนสยาม เอเชียทีค ท่ามหาราช ตลาดยอดพิมาน ล้วนแล้วแต่ดำเนินธุรกิจที่เป็นไปในแนวทางนโยบายประชารัฐแทบทั้งสิ้น และน้องใหม่ที่กำลังก้าวเข้ามาใช้กลยุทธ์นี้ในการดำเนินธุรกิจ ที่ดูมีความน่าสนใจอีกรายหนึ่งคือ บริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำกัด เจ้าของโครงการ โชว์ ดีซี ศูนย์การค้าและเอ็นเตอร์เทนเมนต์
 
หลังการเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2558 ในฐานะของการเป็นศูนย์การค้าและเอ็นเตอร์เมนต์แบบครบวงจร ที่เน้นหนักไปในทางค้าปลีก รวมไปถึงความบันเทิงรูปแบบใหม่ โดยตั้งเป้าหมายที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
 
ขวบปีผ่านไปแม้ว่ากระแสของโชว์ ดีซี จะแผ่วลงไปบ้าง หากแต่การเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการเปิดตัวศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและการเดินทางครบวงจรแห่งแรกของอาเซียนนับเป็นการสร้างสีสันใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทย 
 
ซึ่งชยดิฐ หุตานุวัชร์ ประธานบริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำกัด เปิดเผยข้อมูลว่า การเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแห่งนี้สอดคล้องกับการสนับสนุนนโยบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี 2560 ที่มีความมุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อนำรายได้และความเข้มแข็งสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืน 
 
ทั้งนี้ Bangkok Tourist Terminal (บางกอก ทัวริสต์ เทอร์มินอล) จะให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งในรูปแบบการเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางไปยังสนามบินและจุดท่องเที่ยวต่างๆ ในประเทศไทย ทั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว สมาคมโรงแรมไทย บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ตำรวจท่องเที่ยว รวมไปถึงผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
 
ขณะที่กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวและการเดินทางของโชว์ ดีซี นับเป็นการตอบโจทย์ทุกความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้ดี ทั้งบริการที่มีครบ อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางการเดินทางที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ที่อำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการกระจายรายได้จากนักท่องเที่ยวไปสู่ผู้ประกอบการท้องถิ่นอย่างแท้จริง ส่งผลให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งระบบ ทำให้ธุรกิจท่องเที่ยวของไทยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น
 
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่ากลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของศูนย์การค้าโชว์ ดีซี จะเต็มไปด้วยยุทธศาสตร์ที่น่าสนใจ ทั้งในมิติของการเห็นโอกาสการเติบโตและช่องทางของธุรกิจ ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง และการเปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยว นับเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่หนุนนำส่งเสริมให้พื้นที่ฝั่งศูนย์การค้าสามารถทำรายได้ได้อีกช่องทางหนึ่ง
 
นับได้ว่าจังหวะการก้าวเดินของชยดิฐ หุตานุวัชร์ ในฐานะผู้นำของบริษัท โชว์ ดีซี คอร์ป จำกัด จะไม่ธรรมดาเสียแล้ว ทั้งนี้ยังคงต้องรอดูกันต่อไปว่าศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะเป็นไปในรูปแบบใด ทั้งในเรื่องของกระแสตอบรับและจำนวนรายได้ที่จะเข้ามา เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศไทยยังอยู่ในมาตรฐานเดิมแม้จะลดลงไปบ้างบางช่วงเวลา กระนั้นภาพรวมยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี
 
กระนั้นสิ่งที่หลายฝ่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะต้องไม่ลืมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศคือ ฟันเฟืองตัวล่างในระบบเศรษฐกิจ หากไม่มีกำลังในการหมุนแล้ว จะทำให้เกิดการขาดสภาพคล่องของเศรษฐกิจภาพรวม ทั้งนี้การแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบคือ การแก้ปัญหาฟันเฟืองตัวล่างสุด ทั้งนี้แม้ว่าภาคเอกชน หรือรัฐบาลจะมีนโยบาย หรือมีโครงการต่างๆ มากมายเพียงใด แต่ฟันเฟืองตัวล่างสุดคงไม่มีใครละเลย