วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024
Home > Recreation > Through the Lens > VDO : Towards Mega Portal Digital Contents

VDO : Towards Mega Portal Digital Contents

การเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นที่ “ผู้จัดการ” ดูเหมือนว่าได้กลายเป็น talk of the town ที่ดำเนินผ่านการคาดการณ์และขยายผลไปอย่างรวดเร็ว ประกอบส่วนด้วยข้อเท็จจริงมากบ้างน้อยบ้างไปในทิศทางต่างๆ ตามแต่ความสามารถในการรับรู้และเป้าประสงค์ของผู้สื่อสาร