วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 30, 2024
Home > PR News > บิ๊กซี จับมือ ชสท. เดินหน้าสนับสนุนประชารัฐ ริเริ่มโครงการช่วยเกษตรกรลำไยอบแห้งที่กำลังเดือดร้อน

บิ๊กซี จับมือ ชสท. เดินหน้าสนับสนุนประชารัฐ ริเริ่มโครงการช่วยเกษตรกรลำไยอบแห้งที่กำลังเดือดร้อน

บิ๊กซี เดินหน้าสนับสนุนโครงการประชารัฐจับมือชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
หารือสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศเพื่อช่วยเกษตรกรที่เกษตรกรกำลังเดือดร้อนจากออร์เดอร์ที่ถูกยกเลิก
ตามที่บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ได้ลงนามในข้อตกลงส่งเสริมเกษตรชุมชนภายใต้โครงการ “ประชารัฐ”ร่วมกับ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืน นั้น

นายกุฎาธาร นาควิโรจน์ ที่ปรึกษาบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดว่า “บิ๊กซีได้ร่วมกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.) ซึ่งเป็นภาคีในข้อตกลงประชารัฐที่ดูแลเครือข่ายสหกรณ์กว่า 4,000 แห่งทั่วประเทศ วางแผนช่วยเหลือเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนทั้งองค์กร การรับซื้อผลิตผลการเกษตรอย่างเป็นระบบและทันต่อเวลาการวางแผนการเพาะปลูก
และการส่งเสริมช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตรของชุมชนสู่ห้างค้าปลีก”

“วันนี้ บิ๊กซี และ ชสท. ได้ริเริ่มเดินหน้าสนับสนุนโครงการประชารัฐ ด้วยการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกและทำลำไยอบแห้งของสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ที่กำลังเดือดร้อนจากการที่คู่ค้าในต่างประเทศได้ยกเลิกคำสั่งซื้อลำไยอบแห้งกว่า 100,000 กิโลกรัม เนื่องจากสภาวะทางเศรษฐกิจและปัญหาการส่งออก ทำให้กลุ่มเกษตรกรผู้ส่งออกลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ได้รับความเดือดร้อนอย่างมากหลายแห่งขาดทุนจนต้องปิดกิจการ บิ๊กซี จึงได้เข้ามาช่วยรับซื้อลำไยอบแห้ง เพื่อนำไปกระจายผ่านช่องทางการขายของบิ๊กซี รวมทั้งได้ให้คำแนะนำเกษตรกรเรื่องการพัฒนาฉลากสินค้าและการตลาด
และให้การสนับสนุนด้านการขนส่งและบรรจุภัณฑ์ด้วย”

“ลำไยเหล่านี้มีคุณภาพดีมาก ทั้งเกรด AA และ A เป็นแบบที่ยังไม่ได้แกะเปลือก มีสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพและรักษาร่างกายหลายอย่าง เป็นที่นิยมมากของชาวจีน ดังนั้น บิ๊กซีจึงได้เป็นห้างค้าปลีกห้างแรก ที่เข้ามาช่วยเกษตรกรกระจายลำไยอบแห้งสันป่าตอง พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และทำการตลาด โดยขณะนี้ได้เริ่มวางจำหน่ายลำไยอบแห้งขนาด 300 กรัมในสาขาของบิ๊กซีทั่วประเทศแล้ว และยังมีขนาด 500 กรัม ที่ทำขึ้นมาเพื่อจับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเดินทางมาไทยในเทศกาลตรุษจีน วางจำหน่ายในสาขาที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก อาทิ ราชดำริ รัชดาภิเษก พัทยา ภูเก็ต และหาดใหญ่ ซึ่งคาดว่าจะได้ความนิยมและระบายลำไยได้เป็นจำนวนมาก”

“การช่วยระบายลำไยนี้ เป็นโครงการแรกของห้างค้าปลีกที่เริ่มขึ้นในกรอบ “ประชารัฐ” และบิ๊กซีจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับภาคีภาคประชาสังคม ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง

โดยใน 2559 บิ๊กซีตั้งเป้ารับซื้อผักและผลไม้จากเกษตรกรไทยรวมกว่า 100,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 20% นอกจากนั้น จะมีการจัดตลาดนัดสินค้าเกษตร (Farmers’ Market) ในสาขาบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า, บิ๊กซี จัมโบ้ และบิ๊กซี มาร์เก็ต ทั่วประเทศกว่า 180 สาขา เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรและส่งเสริมเกษตรกรท้องถิ่นให้ได้นำผลผลิตเข้ามาจำหน่ายที่บิ๊กซีอย่างยั่งยืนด้วย”
นายกุฎาธารฯ กล่าว

ในปี 2558 บิ๊กซีประสบความสำเร็จในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนในหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ การรับซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรทั่วประเทศกว่า 85,000 ตัน การกระจายรายได้สู่ชุมชนพื้นที่ห่างไกลโดยการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อ.บ่อเกลือ จ.น่าน ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาน่าน ราชดำริ และพระราม 4 รวมถึงการเปิดร้านภูฟ้า สาขาใหม่ล่าสุด ณ บิ๊กซี ราชดำริ
และยังได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการกระจายและจำหน่ายข้าวสารถุง ภายใต้แบรนด์ Farm Outlet ระหว่างบิ๊กซีและวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยสะพาน อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี รวมถึงมีนโยบายที่ยั่งยืนในการรับซื้อผลผลิตโดยตรงจากสวนของเกษตรกรทั่วประเทศด้วย

—————————————-

ขอเเสดงความนับถือ
เพลิน ( Big C)
0814463205