วันพุธ, มิถุนายน 26, 2024
Home > New&Trend > ปีใหม่ ชื่อใหม่

ปีใหม่ ชื่อใหม่

เป็นการต้อนรับปีใหม่ ของ กลุ่มโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา โดยการ เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “เซ็นทรัล ฮอสพิทาลิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล” หรือ ซีเอชไอ (CHi) ทั้งนี้มีผลตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป โดยการเปลี่ยนครั้งนี้ เป็นการเปลี่ยนเฉพาะชื่อบริษัท ซึ่งเป็นผู้บริหารงานโรงแรมและเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเซ็นทารา สำหรับชื่อแบรนด์โรงแรมในเครือ รวมทั้งการให้บริการต่างๆ จะยังคงเหมือนเดิมทุกประการ

การเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ซีเอชไอ (CHi) นี้ จะเป็นการชี้ให้เห็นความแตกต่างระหว่างชื่อบริษัทหลัก และแบรนด์โรงแรมย่อยในเครืออย่างชัดเจน นอกจากนั้น ยังเป็นการแบ่งประเภทของธุรกิจ โดยแยกกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจโรงแรม และบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัลออกจากกัน อันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น และความร่วมแรงร่วมใจที่ดียิ่งขึ้นระหว่างบริษัทในเครือของครอบครัวเซ็นทรัล

สำหรับการลงท้ายชื่อบริษัทด้วยคำว่า “อินเตอร์เนชั่นแนล” เป็นการแสดงความมุ่งมั่นในการขยายจำนวนโรงแรมทั้งในประเทศไทยและตลาดต่างประเทศ เพื่อก้าวสู่สถานะผู้นำในธุรกิจภาคบริการระดับโลกต่อไปในอนาคต

“เป้าหมายธุรกิจของเรานับจากนี้ไป คือการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์โดยการเข้าซื้อกิจการ และ
เข้าบริหารโรงแรมใจกลางเมืองและรีสอร์ ทั่วโลก ซึ่งจะเป็นการนำพาให้ธุรกิจเจริญเติบโต และสามารถสร้างแบรนด์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยเราจะทำการคัดเลือกสถานที่ตั้งของโรงแรมใหม่ๆ ทั่วโลกอย่างละเอียดถี่ถ้วน ซึ่งจะพิจารณาจากความเป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งเป็น ที่ชื่นชอบของบรรดา
ลูกค้าในปัจจุบัน และลูกค้าใหม่ๆ ในอนาคต นอกจากนั้น ยังต้องคำนึงถึงการนำเอาการต้อนรับแบบไทยๆ
ซึ่งเป็นดีเอ็นเอ หรือแก่นแท้ของแบรนด์โรงแรมทุกแบรนด์ของเรา ไปเผยแพร่ยังสถานที่นั้นๆ “
ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เซ็นทรัล ฮอสพิทาลิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว

สำหรับในปีนี้ บริษัทฯ มีแผน เดินหน้าขยายธุรกิจโรงแรมไปสู่ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลให้เกิด แบรนด์โรงแรมใหม่ๆ ตามมา โดยปัจจุบันแบรนด์โรงแรมของครอบครัวเซ็นทรัล ฮอสพิทาลิตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประกอบด้วย แบรนด์เซ็นทาราแกรนด์โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา / เซ็นทาราเรสซิเดนซ์และสวีท / เซ็นทาราบูติคคอลเลคชัน / โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทรา และโรงแรมโคซี่ เป็นต้น