วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Home > PR News > อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น รับโอกาสอุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไทยโตไม่หยุด เตรียมจัด “Thailand International Woodworking & Furniture Exhibition 2024”

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น รับโอกาสอุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไทยโตไม่หยุด เตรียมจัด “Thailand International Woodworking & Furniture Exhibition 2024”

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น รับโอกาสอุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไทยโตไม่หยุด เตรียมจัด “Thailand International Woodworking & Furniture Exhibition 2024” เชื่อมเครือข่ายนักธุรกิจทั่วอาเซียน

อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น รับโอกาสอุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ไทยโตไม่หยุด เตรียมจัดงานใหญ่ “Thailand International Woodworking & Furniture Exhibition 2024” เชื่อมโอกาส สร้างเครือข่ายทั่วอาเซียน ดึงผู้ประกอบการร่วมออกงานกว่า 150 แบรนด์ชั้นนำจาก 22 ประเทศ พร้อมเดินหน้าจัดโรดโชว์ สร้างการรับรู้ต่อเนื่อง

นางสาวพีรยาพัณณ์ พงษ์สนาม ผู้ช่วยผู้อำนวยฝ่ายโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดงานเอ็กซิบิชั่น เทรดโชว์ ภายใต้ชื่อ เอ็กซิบิชั่นโปรเจ็กต์ กล่าวว่า ปัจจุบันแนวโน้มการส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ของไทยมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องจากข้อมูลศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ปี 2564 คิดเป็นมูลค่า 94,460.49 ล้านบาท ปี 2565 มีมูลค่า 103,832 ล้านบาท และปี 2566 มีมูลค่า 115,176 ล้านบาท ซึ่งประกอบไปด้วยไม้แปรรูป ไม้อัด ไฟเบอร์บอร์ด เครื่องใช้ทำด้วยไม้ อุปกรณ์ก่อสร้างทำด้วยไม้

ขณะที่เฉพาะการส่งออกเฟอร์นิเจอร์ไม้ปี 2566 ก็มีการเติบโตเกือบ 12 ล้านชิ้น เนื่องจากฝีมือแรงงานไทยมีความประณีต และเชี่ยวชาญ สินค้ามีรูปแบบและคุณภาพที่ดีเป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศ ทั้งนี้ยังไม่นับรวมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องจากผลิตภัณฑ์ไม้ ถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์สามารถต่อยอดมูลค่าได้หลากหลาย ด้วยโอกาสการเติบโตของอุตสาหกรรมไม้ เฟอร์นิเจอร์ ที่เกิดขึ้น บริษัทฯเตรียมจัดงานแสดงสินค้าและสัมมนาระดับนานาชาติด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีงานไม้และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ “Thailand International Woodworking & Furniture Exhibition 2024” หรือ TIWF2024 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายธุรกิจด้านเทคโนโลยีงานไม้ และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์แห่งอาเซียน ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2567 บนพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร ณ อาคาร 11 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สำหรับงาน TIWF2024 ถือเป็นเวทีทางธุรกิจและความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี โซลูชัน วัสดุเกี่ยวกับงานไม้ เทรนด์ความยั่งยืนในอุตสาหกรรมไม้ ที่ได้รวบรวมผู้ประกอบการจากทั่วโลก อาทิ กลุ่มเครื่องจักร เทคโนโลยี อุปกรณ์สำหรับการทำเฟอร์นิเจอร์และโรงเลื่อย เครื่องจักรผลิตบรรจุภัณฑ์และสิ่งห่อหุ้มสำหรับเฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์จากงานไม้ เครื่องประกอบ ตัวล็อค ชิ้นส่วนงานสำเร็จรูป ระบบอุปกรณ์โคมไฟ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปสำหรับชั้นวางของ ห้องครัว สำนักงาน ระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยได้รวบรวมผู้แสดงสินค้ากว่า 150
แบรนด์ชั้นนำจาก 22 ประเทศ คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานไม่ต่ำกว่า 4,000 รายจากทุกภาคส่วนอุุตสาหกรรมไม้และเฟอร์นิเจอร์ในประเทศและทั่วอาเซียน

ไฮไลต์สำคัญของงานยังจะได้พบกับ 7 พาวิลเลี่ยนจาก 7 ประเทศ ได้แก่ เยอรมนี สหรัฐอเมริกา ไทย มาเลเซีย ไต้หวัน จีน และฝรั่งเศส ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐของแต่ละประเทศเข้าร่วมงานด้วย “TIWF2024 ถือเป็นประตูสู่ตลาดสำหรับภาคอุตสาหกรรมเครื่องจักร เทคโนโลยีงานไม้และเฟอร์นิเจอร์ที่จะช่วยผลักดันและสร้างโอกาสการเติบโตให้แก่ผู้
ประกอบการในประเทศและอาเซียนไปพร้อม ๆ กับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ซึ่งงานยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ มหาวิทยาลัยสมาคมที่เกี่ยวข้องทั้งไทยและต่างประเทศกว่า 17 หน่วยงาน อาทิ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทย กรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น