วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024
Home > New&Trend > “AA&P” วางทิศทางธุรกิจบนความแตกต่าง มุ่งสู่ดิจิทัล สร้างนวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ อย่างเนื่อง

“AA&P” วางทิศทางธุรกิจบนความแตกต่าง มุ่งสู่ดิจิทัล สร้างนวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ อย่างเนื่อง

บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส “AA&P” เดินเกมรุกต่อเนื่อง ประกาศมุ่งสู่ดิจิทัล สร้างนวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ บนความแตกต่าง หวังช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้กลุ่มบริษัทผู้ประกอบการครบทุกมิติ ผ่านกลยุทธ์ขับเคลื่อนการนำเสนอเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ในตลาดทุน อาทิ การเสนอขายตราสารหนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ เพื่อใช้ในการควบรวมกิจการ หรือปรับโครงสร้างธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO)

นายพรพุทธ ริจิรวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (“AA&P”) เปิดเผยว่า AA&P ยังมุ่งมั่นให้ความสำคัญในการพัฒนาเครื่องมือทางการเงิน ภายใต้การนำระบบดิจิทัลและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาใหม่ๆ เพื่อให้เป็นที่รู้จัก ด้วยการนำเทคโนโลยีด้านข้อมูลเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจในทุกมิติ

“สำหรับปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างก้าวกระโดด และถือว่าเป็นปีที่สำคัญของกลุ่มธุรกิจบริษัทที่จะก้าวข้ามไปสู่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินรุ่นใหม่ เราวางรากฐานความแตกต่างด้วยการออกแบบและสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystems) เพื่อให้สามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างครบครัน อาทิ การวางโครงสร้างการเข้าทำรายการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่าย การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงจุดและรวดเร็วอย่างเหมาะสม รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมในตลาดทุนให้กับลูกค้า เป็นต้น”

ทั้งนี้ บริษัทฯ วางแผนกลยุทธ์ ผ่านการขับเคลื่อนการนำเสนอเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ ในตลาดทุนให้กับกลุ่มบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อาทิ การเสนอขายตราสารหนี้ การเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ เพื่อใช้ในการควบรวมกิจการหรือปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO)

อย่างไรก็ตาม สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2566 ต้องยอมรับว่าเป็นความท้าทายในการเติบโตอีกขั้นหนึ่งของกลุ่มบริษัท ส่งผลให้บริษัทฯเร่งพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ และคาดว่าจะสามารถเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่ออผลักดันให้ผลการดำเนินงานปีนี้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสัดส่วนจาก 1) การบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ 2) การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการทำงานและสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ 3) การจัดการกระบวนการทำงานให้รวดเร็วคล่องตัว 4) การพัฒนาด้านบุคลากรให้มีทักษะความรู้ มีความยืดหยุ่น ไม่หยุดเรียนรู้ และ 5) การบริหารจัดการเงินทุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งจากกลยุทธ์ดังกล่าวเชื่อว่าจะสามารถสร้างนำพาองค์กรสู่ความอย่างยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ “AA&P” ยังมองว่า การสร้างผลตอบแทนให้กับลูกค้า รวมถึงการดูแลและการบริการที่ดีถือเป็นสิ่งสำคัญ บริษัทฯจึงพร้อมส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้า โดยช่วยปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงปรับใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย ซึ่งสามารถปรับใช้ได้จริงและเข้ากับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

“เราเชื่อมั่นว่า การเติบโตที่ดีจะต้องพัฒนาจากทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภายในซึ่งมีพนักงานเป็นส่วนสำคัญ รวมถึงระบบงานที่ดี ทั้งนี้ เราพร้อมที่จะปรับตัวไปกับบริษัทจดทะเบียนและเปิดรับการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายของลูกค้าวางไว้ เราสามารถให้คำแนะนำได้ครบทุกผลิตภัณฑ์อย่างมืออาชีพ”

นายพรพุทธ ริจิรวนิช กล่าวทิ้งท้ายว่า “AA&P” ยังคงพัฒนาและสร้างนวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อหาจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยบริษัทฯ พร้อมก้าวไปสู่การเป็นผู้นำของธุรกิจผู้ให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการลงทุนแบบครบวงจร