วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024
Home > PR News > เชลล์เติมสุข คุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค 1 บาท

เชลล์เติมสุข คุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค 1 บาท

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ขอบคุณลูกค้าที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “วันเชลล์เติมสุข”
คุณเติม 1 ลิตร เชลล์บริจาค 1 บาท ด้วยการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงชนิดใดก็ได้ ณ สถานีบริการน้ำมันเชลล์
ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เชลล์บริจาคให้โรงเรียนมีชัยพัฒนานำไปเริ่มโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวได้สูงถึง 9 ล้านบาท

นายอัษฎา หะรินสุต ประธานกรรมการ บริษัทเชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และกรรมการบริหารธุรกิจ
ค้าปลีก กลุ่มบริษัท รอยัล ดัทช์ เชลล์ กล่าวว่า “ผู้บริหารและพนักงานบริษัทเชลล์ ร่วมกันเดินทางไปที่สถานีบริการเชลล์ทั่วกรุงเทพ เพื่อขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างการเปลี่ยน แปลงอย่างแตกต่างให้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะในด้านการศึกษา”

“จุดมุ่งหมายในการดำเนินธุรกิจของเราคือการช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้แก่ผู้อื่น เชลล์เห็นว่าโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพนี้ ได้นำการศึกษาขั้นพื้นฐานมาบูรณาการเข้ากับการฝึกทักษะอาชีพทั้งการเกษตรสมัยใหม่และความรู้ทางธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสังคมไทยในขณะนี้ที่พบว่า ร้อยละ 30 ของเด็กไทยที่เรียนจบแล้วได้รับการจ้างงาน ในขณะที่อีกร้อยละ 70 จะต้องหาเลี้ยงชีพด้วยตัวเอง การสร้างความพร้อมให้เด็กนักเรียนในชุมชนมีทั้งความรู้รวมไปถึงทักษะการใช้ชีวิตและประกอบอาชีพด้วยตัวเองหลังจบการศึกษา จึงเป็นสิ่งสำคัญ”

บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด จะบริจาคเงินจำนวน 9 ล้านบาท ให้โรงเรียนมีชัยพัฒนานำไปดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนผู้สมควรได้รับโอกาสและบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหว สำหรับโรงเรียนในพื้นที่ชนบททั้งหมด 4 แห่งได้แก่

1. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 จังหวัดบุรีรัมย์
2. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 27 จังหวัดหนองคาย
3. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดขอนแก่น
4. โรงเรียนศรีสังวาลย์ จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ
บงกช แพบรรยง
ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์, บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด
+662 262 6389/ bongkod.paebunyong@shell.com

วศินี รัตนพฤกษ์
ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย
+662 627 3501 ext. 133 WRatanaprug@hkstrategies.com

Yuwada Thiangthamthanha

Team Assistant

ythiangthamthanha@hkstrategies.com

D : 66 02 6273501 ext. 120

M : 66 086 3016669

F : 66 02 6273510

http://www.hkstrategies.com/sites/default/files/hks_email_sig_logo.jpg
Hill+Knowlton Strategies
Unit 14C 14/F Q House Ploenjit Building, 598 Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan
Bangkok, 10330 Thailand

http://www.hkstrategies.com