วันจันทร์, เมษายน 22, 2024
Home > New&Trend > เคทีซีขึ้นทำเนียบ The Sustainability Yearbook 2022 จาก S&P Global ผู้นำธุรกิจการเงินที่ยั่งยืน

เคทีซีขึ้นทำเนียบ The Sustainability Yearbook 2022 จาก S&P Global ผู้นำธุรกิจการเงินที่ยั่งยืน

เคทีซีปลื้มขึ้นทำเนียบ The Sustainability Yearbook 2022 จาก S&P Global ตอกย้ำเจตนารมณ์ผู้นำธุรกิจการเงินที่ยั่งยืน

นายชุติเดช ชยุติ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส – คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “เคทีซีได้รับเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ “The Sustainability Yearbook 2022” โดยเป็นสมาชิกรายเดียวในประเทศไทยของกลุ่มอุตสาหกรรม Diversified Financial Services and Capital Markets ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนและมุ่งเน้นให้บริษัทฯ เติบโตอย่างสมดุล ระหว่างการมีผลประกอบการที่ดีและการร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Balanced Growth) ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดย S&P Global เป็นผู้จัดทำการประเมินและพิจารณาให้คะแนนความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability Assessment) โดยมีบริษัทที่ได้รับการประเมินมากกว่า 7,500 บริษัท จาก 61 อุตสาหกรรมทั่วโลก”

“ทำเนียบ The Sustainability Yearbook นี้ มีการเปิดเผยข้อมูลและบทความที่ช่วยให้เกิดการคิดใหม่ทำใหม่ในด้านการลงทุนที่คำนึงถึงความยั่งยืน รวมถึงการใช้ ESG เป็นเครื่องมือบริหารจัดการความเสี่ยงหรือบริหารจัดการความยั่งยืนขององค์กร ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยองค์กรที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในทำเนียบ The Sustainability Yearbook จะต้องมีผลคะแนนความยั่งยืนอยู่ในอันดับ 15% แรกของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น ๆ และอยู่ในช่วง 30% ของบริษัทที่มีผลการดำเนินงานเป็นเลิศของกลุ่มอุตสาหกรรมด้วย”

ใส่ความเห็น