วันอาทิตย์, เมษายน 14, 2024
Home > New&Trend > KWM ลุยสกัด“พืชกระท่อม” หลังปลดล็อก ยกระดับสมุนไพรไทยสู่สากล

KWM ลุยสกัด“พืชกระท่อม” หลังปลดล็อก ยกระดับสมุนไพรไทยสู่สากล

บมจ. เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค (KWM) ลงสนามลุย “พืชกระท่อม” สกัดยา-อาหาร และเครื่องดื่ม เจาะตลาดทั้งในประเทศ และต่างประเทศ หลังราชกิจจานุเบกษาประกาศ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษยกเลิก “พืชกระท่อม” จากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 กรุยทางให้พืชใบกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ ชูประเทศไทยเป็นฐานผลิตวัตถุดิบยกระดับสมุนไพรไทยสู่สากล

นายอุกฤษณ์ วนโกสุม รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เค.ดับบลิว. เม็ททัล เวิร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ KWM ผู้นำในการประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ที่ใช้ในการเกษตรและมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมเครื่องกล และผู้นำด้านการผลิตเครื่องสกัดระบบ SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION กัญชง-กัญชา และสมุนไพรไทย สัญชาติไทยเป็นรายแรกของประเทศ เปิดเผยว่า หลังจากราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8 )พ.ศ. 2564 ยกเลิก “พืชกระท่อม” จากยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 มีผลบังคับใช้ในอีก 90 วัน หรือประมาณช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 ล่าสุด KWM มีความพร้อมในการนำ“พืชกระท่อม” มาสกัดสารสำคัญ เพื่อมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ ยา อาหารและเครื่องดื่ม เพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยบริษัทฯคาดว่าผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากพืชกระท่อม จะมีความชัดเจนภายในปี 2565

อีกทั้งมองว่าการปลดล็อก พืชกระท่อม ยังเป็นการต่อยอดเพื่อให้พืชกระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจที่จะเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ เพราะสามารถนำพืชกระท่อมมาสกัดสารสำคัญ เพื่อใช้สำหรับกลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม และพืชกระท่อมเป็นพืชที่เพาะปลูกได้ดีในพื้นที่ประเทศไทย ซึ่งทำให้ได้เปรียบในด้านแหล่งผลิตวัตถุดิบ

ทั้งนี้เมื่อผนวกกับความเชี่ยวชาญทางด้านการสกัด ของ KWM จะเป็นการยกระดับสมุนไพรไทย ให้มีศักยภาพที่จะแข่งขันในระดับสากลในอนาคต จากความโดดเด่นด้านเทคโนโลยี วิธีการทางเทคนิค วิทยาการความรู้ (Know-How)ในการผลิตเครื่องจักรทางด้านเกษตร จนแตกไลน์สู่การผลิตเครื่องสกัดด้วยระบบ SUPERCRITICAL FLUID CO2 EXTRACTION เพื่อสกัดสารจากพืชกัญชา และสมุนไพรไทย โดยมุ่งเน้นสารสกัดที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพร เพื่อนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง ยา รวมถึงเครื่องดื่ม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคทั้งกลุ่มลูกค้าคนไทยและต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีนโยบายในการช่วยพลักดันภาคการเกษตรของไทยเข้าสู่เกษตรสมัยใหม่ หรือ โมเดิร์นฟาร์ม (Modern Farm) เช่นเดียวกัน ซึ่งทำให้เห็นว่า KMW เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการสกัดและผลิต แบบ one stop service ในระดับต้นๆของประเทศ

“KWM เชื่อว่าจากจุดเริ่มต้นในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ด้านการเกษตร สู่การแตกไลน์ธุรกิจใหม่ในครั้งนี้จะเป็นตัวสร้างมูลเพิ่มให้กับบริษัทฯ ในอนาคตได้อย่างมั่นคงมากยิ่งขึ้น และยังลดการพึ่งพารายได้จากธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียวถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงได้อย่างลงตัว ซึ่งมีการผลิต คิดค้นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลาย”

ขณะเดียวกัน รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. เค.ดับบลิว.เม็ททัล เวิร์ค กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้านเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับการขยายธุรกิจไว้แล้ว โดยแผนการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 70 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 210 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 280 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 140 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ KWM-W1 ที่บริษัทฯ ได้ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราการจัดสรรเท่ากับ 3 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอายุไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่ออก และมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น ในราคาใช้สิทธิ 1.50 บาทต่อหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ และใช้สำหรับการรองรับแผนขยายไลน์ธุรกิจไปยังผลิตเครื่องสกัดสารสกัดจากพืชสมุนไพร โดยจะช่วยเพิ่มศักยภาพสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ให้มีสภาพคล่องจากเงินทุนรองรับในอีก 2 ปีข้างหน้า หากผู้ถือหุ้นมีการแปลงสภาพหมดตามสิทธิ ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯในอนาคต ในการนำเม็ดเงินทุนไปต่อยอดและขยายการลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสู่การเติบโตและยั่งยืนให้บริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯจะมีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เพื่อขออนุมัติผู้ถือหุ้นพิจารณาวาระการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกล่าว

ใส่ความเห็น