วันเสาร์, มิถุนายน 22, 2024
Home > New&Trend > “บู๊ทส์” สานต่อกิจกรรม Art for Cancer ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

“บู๊ทส์” สานต่อกิจกรรม Art for Cancer ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

“บู๊ทส์” สานต่อกิจกรรม Art for Cancer ส่งเสริมการดูแลสุขภาพจิตผู้ป่วย ผ่านศิลปะบำบัดพร้อมสนับสนุนสถาบันมะเร็งแห่งชาติต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

บู๊ทส์ ประเทศไทย ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำ จัดกิจกรรม Let’s Feel Good ภายใต้หัวข้อ “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยมะเร็ง” กิจกรรมแห่งปีเพื่อสังคมซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 เปิดโอกาสให้พนักงานจิตอาสาได้ร่วมกิจกรรมพิเศษกับผู้ป่วยมะเร็งผ่านศิลปะบำบัด โดยกิจการเพื่อสังคม Art for Cancer by Ireal (อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล) พร้อมมอบเงินบริจาคจำนวน 523,000 บาท จากแคมเปญบู๊ทส์รักคุณ คุณรักษ์โลก งดใช้ถุงพลาสติก (No Plastic Bag) ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 ให้แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนด้านเครื่องมือแพทย์สำหรับรักษาผู้ป่วยมะเร็ง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

มร.ดีน ทอมป์สัน กรรมการผู้จัดการระดับภูมิภาคเอเชีย บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “บู๊ทส์หนึ่งในธุรกิจหลักของดับเบิ้ลยูบีเอดำเนินธุรกิจในกว่า 25 ประเทศทั่วโลก แต่มีภารกิจร่วมกันเพียงหนึ่งเดียวคือการสร้างชีวิตที่มีความสุขและเสริมสร้างสุขภาพแข็งแรงให้แก่ทุกคน นอกจากบู๊ทส์แล้วยังมีหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ที่ช่วยดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งบุคลากรในสายอาชีพเหล่านี้มีความทุ่มเทเป็นอย่างมาก ในฐานะตัวแทนของบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยเพื่อมอบชีวิตที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้ป่วย ทั้งนี้ บู๊ทส์จะยังมอบการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรมระดมทุนบริจาคต่างๆ รวมถึงการให้คำแนะนำและคำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพให้แก่คนไทยอีกด้วย”

นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กล่าวว่า “ในนามของสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอขอบคุณบริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด ที่เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของผู้ป่วยมะเร็ง (Holistic Cancer Treatment) ซึ่งเป็นการดูแลรอบด้านทั้งร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ โรคดังกล่าวมีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นถึงปีละประมาณ 120,000 คน และยังเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของชาวไทย การร่วมกันสร้างความเข้าใจด้านการดูแลสุขภาพและมอบกำลังใจให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ทั้งนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติมีบทบาทสำคัญในการรักษาและดูแลผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทย ส่วนบู๊ทส์ ประเทศไทย มีบทบาทในการส่งเสริมสุขภาพและให้ความรู้แก่คนไทยทั่วไป จึงเป็นความร่วมมือกันที่สำคัญในการดูแลสุขภาพของคนไทย”

กิจกรรม Let’s Feel Good ครั้งนี้ยังมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในผู้ป่วยมะเร็ง” (Holistic Cancer Treatment) โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ณัฐวัฒน์ เอกธีรเศรษฐ์ นักโภชนาการบำบัด นักธรรมชาติบำบัด และผู้ก่อตั้งศูนย์ธรรมชาติบำบัดซีเกรน (Zegrain) เข้าร่วม ซึ่งกล่าวถึงการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งแบบผสานวิธีการทางธรรมชาติว่า “นอกจากการรักษาสุขภาพกาย ควรให้ความสำคัญกับจิตใจและความคิดด้วย การรักษาแบบผสมผสานกับธรรมชาติ นอกจากจะรวมถึงสมดุลทางโภชนาการแล้ว ยังเน้นการรู้จักกับตัวเอง การควบคุมร่างกาย และจับกระแสความคิดให้เท่าทันความเครียดต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในร่างกายของตนเอง ซึ่งผู้ป่วยสามารถมีความสุขได้หากรู้เท่าทันสติและร่างกายของตนเอง”

ด้านคุณออย – ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งกิจการเพื่อสังคม Art for Cancer by Ireal ซึ่งมาร่วมจัดเวิร์กชอปกับการใช้ศิลปะบำบัดให้แก่พนักงานจิตอาสาบู๊ทส์ ประเทศไทยและผู้ป่วยมะเร็ง กล่าวว่า “สติและมุมมองการใช้ชีวิตเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง การเป็นมะเร็งนับเป็นโจทย์ใหม่ของชีวิตที่ผู้ป่วยจะต้องเลือกว่าจะทำอะไรบ้างกับโลกใบนี้ โดยเราสามารถเลือกที่จะสร้างความสุขได้ และฝึกอยู่กับปัจจุบัน ศิลปะบำบัดจึงเป็นกิจกรรมหนึ่งที่นอกจากจะช่วยให้ผู้ป่วยผ่อนคลายแล้ว ยังช่วยให้ผู้ป่วยได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นและสนใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้า พร้อมสร้างคุณค่าให้กับชีวิตเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้”

นอกจากนี้ พนักงานจิตอาสาของบู๊ทส์ ประเทศไทย ทั้งจากสำนักงานใหญ่และสาขาต่างๆ ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมศิลปะบำบัดกับกลุ่มผู้ป่วย ผ่านการวาดภาพตามเสียงเพลงเพื่อสะท้อนตัวตนของผู้เข้าร่วมกิจกรรม การร่วมกันประดิษฐ์ของที่ระลึกทำมือ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดที่ช่วยสร้างความเข้าใจและผ่อนคลายทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยอีกด้วย

ในฐานะผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามชั้นนำที่คำนึงถึงการสร้างสรรค์สังคมอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการมีสุขภาพที่ดีของคนในสังคมอย่างยั่งยืน บู๊ทส์ ประเทศไทย มุ่งมั่นให้การสนับสนุนสถาบันมะเร็งแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ผ่านการสนับสนุนเงินทุนและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ได้จากการระดมทุนการจัดกิจกรรมต่างๆ รวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาท นับตั้งแต่เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2559 เพื่อให้ทุกคนได้รับการสนับสนุนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน

ใส่ความเห็น