วันเสาร์, มิถุนายน 15, 2024
Home > New&Trend > “ทศมรัตน์กษัตราธิราช” พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยชื่นชมพระบารมีผ่านดวงตราไปรษณียากร

“ทศมรัตน์กษัตราธิราช” พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปรษณีย์ไทย ชวนคนไทยชื่นชมพระบารมีผ่านดวงตราไปรษณียากร

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้ดำเนินการออกแบบและผลิต ตราไปรษณียากร ขอพาคนไทยย้อนชมภาพประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อน เพื่อชื่นชมพระบารมี และพระราชกรณียกิจตั้งแต่ครั้งสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร จวบจนถึงโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ผ่านตราไปรษณียากรที่หาชมได้ยากยิ่งในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย

· ทรงบรรลุนิติภาวะ ครั้งสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร

ย้อนกลับไปเมื่อพุทธศักราช 2515 สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ (พระราชสริยยศในขณะนั้น) เจริญพระชนมายุ 20 พรรษา และทรงบรรลุนิติภาวะ ไปรษณีย์ไทยจึงได้จัดสร้างตราไปรษณี ยากรชุด ที่ระลึกทรงบรรลุนิติภาวะ ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 โดยเชิญพระบรมฉายาลักษณ์เป็นแบบ ตราไปรษณียากร จัดพิมพ์ในระบบ Photogravure ที่ให้ความสวยงามนุ่มนวล ในราคาหน้าดวง คือ 75 สตางค์ และในปีเดียวกัน ไปรษณีย์ไทยได้จัดสร้างตราไปรษณียากรชุดสำคัญทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ระลึกวันสถาปนามกุฎราชกุมาร โดยเชิญพระบรมรูปเดียวกับชุดที่ระลึกทรงบรรลุนิติภาวะเป็นแบบตราไปรษณียากร โดยมีพื้นหลังสีฟ้า และเพิ่มข้อความว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช THE CROWN PRINCE มีอักษรพระนามาภิไธย “ว ก” เหนืออักษรพระนามาภิไธยมีรูปจุลมงกุฎมีรัศมี ราคาหน้าดวง คือ 2 บาท ซึ่งตราไปรษณียากรทั้งสองชุดนี้ มีนางสาวผ่องศรี ศาลยาชีวิน และนางสาววันเพ็ญ บำรุงราษฎร์ นักออกแบบตราไปรษณียากรชุดสำคัญของกรมไปรษณีย์โทรเลขในขณะนั้น เป็นผู้ออกแบบ

· เฉลิมศกพระบรมชนกนาถ ต่อยอดพระราชปณิธานเพื่อปวงชน

ครั้ง พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530 ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปรษณีย์ไทยได้รับ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกในโอกาสมหามงคลดังกล่าว จำนวน 3 ชุดโดยในชุดที่สามได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมวงศ์ขึ้นบนตราไปรษณียากร และได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นบนตราไปรษณียากร ฉลองพระองค์ครุย โดยในครั้งนั้นได้ใช้เทคนิคการสร้างตราไปรษณียากรจากต้นแบบภาพเขียนสีชอล์กขนาดใหญ่แล้วนำภาพมาประกอบแบบคำบรรยายและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องอีกขั้นตอนหนึ่ง โดยนายประวัติ พิพิธปิยะปกรณ์ เป็นผู้ออกแบบ ต่อมาในปี 2542 ในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ไปรษณีย์ไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดสร้าง ตราไปรษณียากรเฉลิมฉลอง จำนวน 4 ชุด โดยในชุดที่สองได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบรมวงศ์เป็นแบบ ตราไปรษณียากร โดยเป็นภาพเขียนฝีมือนายทวีพร ทองคำใบ นักออกแบบภายนอกที่ได้รับความไว้วางใจ จากไปรษณีย์ไทยให้เป็นผู้เขียนภาพตราไปรษณียากรเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์ในหลาย ๆ ชุด

· เฉลิมราชย์ฉลองทศมรัตน์กษัตราธิราช

ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเฉลิมพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ไปรษณีย์ไทยได้จัดสร้างตราไปรษณียากรชุด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อบันทึกช่วงเวลาที่มีความสำคัญยิ่งต่อพสกนิกรไทย และเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งนายธเนศ พลไชยวงศ์ เป็นผู้ออกแบบ ได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบกเต็มยศเป็นแบบตราไปรษณียากร ประกอบอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และภาพพระบรมมหาราชวังเป็นพื้นหลัง จัดพิมพ์ทั้งสิ้น 3 ล้านดวง ด้วยเทคนิคพิเศษพิมพ์ 5 สี คือ ฟ้า เหลือง แดง ดำ และขาว ลงบนฟอยล์กระจกเป็นครั้งแรกของไทยและของโลก ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่จะทำให้ภาพตราไปรษณียากรมีความสดใส เพิ่มความสวยงามแวววาวให้แก่ภาพบนตราไปรษณียากร

พร้อมทั้งการพิมพ์สีทองปั๊มดุนนูนที่อักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. ปั๊มดุนนูนบริเวณพระฉายาลักษณ์พิมพ์สีทองปั๊มดุนนูนที่คำว่า “ประเทศไทย THAILAND” และตัวเลข 10 พิมพ์สีขาวคำว่า บรมราชาภิเษก 2562 CORONATION 2019, บาท BAHT และพิมพ์ลายเส้นสีทองบริเวณพระปรางค์ เจดีย์ มีความสวยงามสมพระเกียรติ ในราคาหน้าดวง คือ 10 บาท และใน พ.ศ.2563 ไปรษณีย์ไทยได้เปิดตัวอัลบัมตราไปรษณียากรชุดพิเศษ “ทศมรัตน์กษัตราธิราช” โดยการนำตราไปรษณียากรที่ระลึกพิเศษพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ พิมพ์ฟอยล์โลหะพิเศษ รอบดวงตราไปรษณียากร สีทอง สีเงิน และสีนาก ทุกแผ่นออกแบบประกอบตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างงดงาม นำเสนอภาพและเรื่องราวจากพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ครบถ้วนสมบูรณ์ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีคุณูปการต่อปวงชนชาวไทย

· เวียนบรรจบฉลองพระราชสมภพกษัตราธิราช

ไปรษณีย์ไทย ได้รับพระมหากรุณาพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จำนวนทั้งสิ้น 10 ชุด ประกอบไปด้วย ชุดที่ระลึก ทรงบรรลุนิติภาวะ ใน พ.ศ. 2515 ชุดที่ระลึกฉลองวันพระราชสมภพครบ 4 รอบ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2543 ชุดที่ระลึก 50 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2545 ชุดที่ระลึก 60 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2555 ชุด 64 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พ.ศ. 2559 โดยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ขณะทรงจักรยานในกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad และกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ Bike for Mom ชุด 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พ.ศ. 2561 ซึ่งในปีเดียวกันนี้ได้ออกตราไปรษณียากร พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สำหรับใช้งานทั่วไป 12 รูปแบบ ชุด 67 พรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ. 2562 และตราไปรษณียากร ที่ระลึกวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563 ได้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ในฉลองพระองค์บรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ ระบุข้อความ 68 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua’s 68th Birthday Anniversary “ประเทศไทย Thailand” ราคาหน้าดวง คือ 10 บาท โดยใช้เทคนิคพิมพ์ฟอยล์ทองคำว่า “ประเทศไทย THAILAND” และตัวเลขบอกชนิดราคา ว่าที่ ร้อยโทปฏิพล ซอกิ่ง เป็นผู้ออกแบบ

ในโอกาสอันเป็นมิ่งมงคลแห่งวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ไปรษณีย์ไทยขอร่วม เฉลิมฉลองและเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผ่านตราไปรษณียากรที่ระลึกที่หาชมได้ยากและมีความสวยงามสมพระเกียรติ ด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นที่ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์ตลอดมา

ใส่ความเห็น