วันอังคาร, พฤษภาคม 28, 2024
Home > PR News > “บัตรเดบิตกสิกรไทย เซเว่นเพิร์ส”

“บัตรเดบิตกสิกรไทย เซเว่นเพิร์ส”

ซีพีออลล์จับมือกสิกรไทย ออก “บัตรเดบิตกสิกรไทยเซเว่นเพิร์ส” บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น

ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย จับมือ ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกันจัดทํา “บัตรเดบิตกสิกรไทย เซเว่นเพิร์ส”
นับเป็นครั้งแรกของประเทศในการทําบัตรเดบิตและเป็นกระเป๋าเงินสดอยู่ในบัตรเดียวกัน เพื่ออํานวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการจับจ่ายใช้สอยผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น พร้อมรับสิทธิประโยชน์ครบครันทั้งจากเซเว่น อีเลฟเว่น และธนาคารกสิกรไทย

โดยเปิดให้สมัครใช้บริการได้ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป

*********************************

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ธนิกานต์ สงฤทธิ์ (เปิ้น)

สํานักสื่อสารองค์กร

บมจ. ซีพี ออลล์ โทร. 02-677-1867