วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024
Home > New&Trend > เปิดตัว Design Nation เทศกาลงานออกแบบ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ

เปิดตัว Design Nation เทศกาลงานออกแบบ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ

นิตยสาร art4d และ ไร้ท์แมน ผนึกกำลังกลุ่มพันธมิตรพลังสยาม (Siam Synergy) เปิดตัว “DesignNation” เทศกาลงานออกแบบ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ โชว์ศักยภาพดีไซน์เนอร์ไทย มุ่งยกระดับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กสู่ระดับสากล

บริษัท คอร์ปอเรชั่น โฟร์ดี จำกัด และ บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด ร่วมกับ กลุ่มพันธมิตรพลังสยาม (Siam Synergy) นำโดย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ประกาศเปิดตัว“DesignNation” เทศกาลงานออกแบบ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ใหญ่ที่สุดในประเทศ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ย่านสยาม โดยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ลิโด้ คอนเน็คท์ (Lido Connect) สยามสแควร์ (Siam Square) และ พื้นที่วันสยาม (OneSiam) อันประกอบด้วย ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ และศูนย์การค้าสยามพารากอน

โดยงาน “DesignNation 2019” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Futurizing the City” มองเมืองใหม่ในอนาคต มุ่งเน้นการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และร่วมสร้างระบบนิเวศทางการค้าใหม่ (New Ecosystem) เพื่อตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค Disruption ผ่านการเปิดตัวพื้นที่ชุมชนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ออนไลน์www.designnation.net ซึ่งจะทำหน้าที่เป็น Market Place สำหรับผู้ประกอบการและนักออกแบบ ควบคู่ไปกับการจัดเทศกาล DesignNation 2019 เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบ ศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ร่วมกันให้มุมมองเกี่ยวกับอนาคต เชื่อมต่อวิสัยทัศน์และคาดการณ์บริบทการพัฒนาเมืองในอนาคตที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมเศรษฐกิจจากความคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ นิทรรศการ งานแสดงสินค้า Showcase และกิจกรรมเสวนาในหัวข้อต่างๆ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางตลาดสินค้าและบริการด้านการออกแบบของโลก ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการและนักออกแบบไทย อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างนักออกแบบ ผู้ผลิต และผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

ประธาน ธีระธาดา ผู้อำนวยการเทศกาล DesignNation กล่าวว่า “งาน DesignNation 2019 : Futurizing the City เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสินค้าและบริการด้านการออกแบบของไทย มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการของตนเอง ที่เน้นการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และร่วมสร้างระบบนิเวศทางการค้าใหม่ (New Ecosystem) เพื่อตอบรับพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุค Disruption อีกทั้งยังมีส่วนช่วยพัฒนาเศรษฐกิจไทยในอนาคตและเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบและผู้ประกอบการไทยได้แสดงศักยภาพและผลงานสู่ตลาดสากล

ภายในงานประกอบไปด้วยกิจกรรมในรูปแบบ ของ Pop-up Shops ควบคู่ไปกับการนำเสนอเนื้อหาด้านการออกแบบและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานแสดงสินค้าออกแบบและงานสร้างสรรค์ (Design and Creative Fair) การมอบรางวัล Design Nation Awards สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และรางวัล Degree Shows สำหรับนักออกแบบระดับบัณฑิตจบใหม่ กิจกรรมเสวนาโดย Key-note speaker ชั้นนำ ทั้งจากในและต่างประเทศ นิทรรศการนักออกแบบรุ่นใหม่ 40/40 งานฉายภาพยนตร์ Movies on Design นอกจากนี้ยังมีการแสดงต่างๆ และผลงานการออกแบบที่จะเป็น Landmark กระจายอยู่ทั่วพื้นที่ย่านสยาม”

สุเวทย์ ธีรวชิรกุล นายกสมาคมการค้าพลังสยาม ในฐานะพันธมิตรหลักของโครงการ กล่าวว่า “ย่านสยาม ถือเป็นย่านที่เป็นหัวใจสำคัญและเป็นประตูสู่กรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นศูนย์กลางธุรกิจความเจริญที่มีความหลากหลาย ทั้งทางด้านเศรษฐกิจการค้า การศึกษา ศิลปะนวัตกรรม ที่ได้รับความนิยมจากคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเสมอมา โดยมุ่งยกระดับและจัดพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นย่านแห่งศิลปะ (Art District) อันเป็นหนึ่งในแม่เหล็กของย่านสยาม เพื่อเป็นศูนย์รวมสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ จัดแสดงงานศิลปะกลางแจ้ง งานศิลปะทั้งในประเทศและงานศิลปะระดับเวิลด์คลาสตลอดทั้งปี ล่าสุดจึงได้ร่วมกับ art4D ในการจัดงานดังกล่าว ณ พื้นที่ของกลุ่มพันธมิตรพลังสยาม อันได้แก่ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ลิโด้ คอนเน็คท์ (Lido Connect) สยามสแควร์ (Siam Square) และ พื้นที่วันสยาม (OneSiam) อันประกอบด้วย ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ และศูนย์การค้าสยามพารากอน เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านความคิดสร้างสรรค์ที่อยู่ในดีเอ็นเอของคนไทยมาต่อยอดให้เกิดสินค้าและบริการที่แปลกใหม่ และที่สำคัญคือเป็นการแสดงให้เห็นว่าสินค้าและบริการของไทยนั้นมีศักยภาพในระดับสากล”

กัมพล นิสิตสุขเจริญ กรรมการบริหาร บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด กล่าวว่า “ด้วยศักยภาพของไร้ท์แมนในฐานะที่อยู่ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มากนาน เราจะมีการนำนวัตกรรมล้ำสมัย ตลดจนเทคโนโลยีในการนำเสนอที่มุ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้บริโภคผ่านการรวมทุกช่องทางเข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น ช่องทาง offline และ online เพื่อยกระดับงานดีไซน์ของประเทศไทยไปสู่ระดับสากล โดยงานเทศกาล “DesignNation 2019 : Futurizing the City” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-24 พฤศจิกายน 2562 ณ ย่านสยาม โดยครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK) หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) ลิโด้ คอนเน็คท์ (Lido Connect) สยามสแควร์ (Siam Square) และพื้นที่วันสยาม (OneSiam) อันประกอบด้วย ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี่ และศูนย์การค้าสยามพารากอน

 

Atta Gallery แกลอรี่เครื่องประดับที่มีลักษณะเฉพาะตัว

เก้าอี้สตู stool_Design by Sirawat Rungsarityotin

เก้าอี้สตูล สิทสาท_Design by รัฐ เปลี่ยนสุข

เก้าอี้สตูลน้องช้าง Chang stool_Design by Thinkk studio x Mobella Team

ซูฉี (โต๊ะชาบูริมถนน)_Design by ดุลยพล ศรีจันทร์

โปสการ์ด Horse Power_Design by THE UNI_FORM Design Studioซูฉี (โต๊ะชาบูริมถนน)_Design by ดุลยพล ศรีจันทร์

เมนูสร้างสรรค์จากข้าว (Gastronomy Design) โดยคุณมโน ธีระธาดา

สบู่ Gem Soap Handmade_Design by ​วิลาศินี จอนเจิดสิน

สร้อยMidnight Moonsoon_Design by รัฐ เปลี่ยนสุข

 

ใส่ความเห็น