Home > ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A & B

“SMD” เผยตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคม 2566 นี้ ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก เตรียมพร้อมกระจายสินค้า “ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่แบบตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง”

“SMD” เผยตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนจนถึงต้นเดือนธันวาคม 2566 นี้ ไข้หวัดใหญ่ระบาดหนัก เตรียมพร้อมกระจายสินค้า “ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A & B แบบตรวจหาเชื้อด้วยตนเอง” ยี่ห้อ Baicare (ยี่ห้อเดียวกันกับชุดตรวจ ATK ที่จำหน่ายช่วงโอมิครอนระบาดหนัก) โดยจะจำหน่ายผ่านร้านขายยาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SMD ผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางด้านระบบการหายใจและช่วยชีวิต เผยปัจจุบันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ชุดตรวจไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A & B จัดจำหน่ายอยู่ทั้งหมด 3 ประเภท ดังนี้ 1) SARS-CoV-2 and Influenza A+B Antigen Combo Rapid Test (Colloidal Gold) 2) Influenza A & Influenza B

Read More