Home > ไก่แช่แข็ง

จาก “สหฟาร์ม” ถึง “ไทยฟู้ดส์” พิษเศรษฐกิจ ธุรกิจผูกขาด

กระแสข่าวการสั่งปลดพนักงานแบบฟ้าผ่าของบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตจำหน่ายไก่สด แช่แข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากไก่ รวมทั้งผลิตจำหน่ายสุกร และอาหารสัตว์ ทั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดราว 50% ของพนักงานทั้งหมดกว่า 2,600 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย.ที่ผ่านมา พร้อมกับลดการเช่าพื้นที่สำนักงานอาคารชินวัตร 3 จากเดิม 3 ชั้น เหลือ 1 ชั้น กลายเป็นภาพสะท้อนวิกฤตเศรษฐกิจที่หลายฝ่ายยืนยันว่า “สาหัสมาก” ที่สำคัญ มีอีกหลายธุรกิจกำลังประสบปัญหาจากพิษเศรษฐกิจ บางบริษัทสั่งปิดบางยูนิต บางบริษัทตัดลดเงินเดือน และบางบริษัทสั่งปลดพนักงานชนิดที่บอกล่วงหน้าเพียงไม่กี่วัน สำหรับกรณี “ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป” ตามรายงานประจำปี 2560 ทีมผู้บริหารประกาศตั้งเป้าปี 2561 จะเป็นปีแห่งการเติบโตต่อเนื่อง (Year of Further Growth) หลังจากสามารถสร้างรายได้สูงขึ้นและกำไรสุทธิติดต่อกัน 2 ปี โดยปี 2560 มีรายได้รวม 25,913

Read More