Home > โรงไฟฟ้าชุมชน

UAC คว้าโรงไฟฟ้าชุมชน ขอนแก่น 3 MW พร้อมเป็นที่ปรึกษาให้พันธมิตรทุกราย

บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) เข้าวินโครงการโรงไฟฟ้าชุมชน ขอนแก่น ขนาด 3 เมกะวัตต์ ด้าน CEO “ชัชพล ประสพโชค” ระบุพร้อมเป็นที่ปรึกษาด้านโรงไฟฟ้าชุมชนให้กับพันธมิตรทุกราย และหากภาครัฐเปิดประมูลรอบใหม่พร้อมลงสนามแข่งทุกเมื่อ รวมถึงเดินหน้าลงทุนด้าน Energy Efficiency ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศ CLMV อย่างต่อเนื่อง นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) หรือ UAC เปิดเผยว่า ภายหลังจากการยื่นประมูลโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) พ.ศ. 2564 และผ่านการพิจารณาด้านเทคนิค จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นกำลังผลิตไฟฟ้า จำนวน 12 เมกะวัตต์ ล่าสุดเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.)ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง)

Read More