Home > โรงเรียนหอวัง

กาแฟพันธุ์ไทย จับมือ โรงเรียนหอวัง ปั้นนักชงจูเนียร์ใน “โครงการบาริสต้าน้อย”

กาแฟพันธุ์ไทย จับมือ โรงเรียนหอวัง เปิดศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ ปั้นนักชงจูเนียร์ใน “โครงการบาริสต้าน้อย” ส่งมอบประสบการณ์จริงนอกตำรา เรียนรู้วิชาชีวิตนอกห้องเรียน บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด ร่วมกับ โรงเรียนหอวัง ก่อตั้ง “ศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ โรงเรียนหอวัง” เปิดพื้นที่การเรียนรู้นอกห้องเรียนในหลักสูตรการงานอาชีพ รายวิชาธุรกิจศึกษาและวิชาการเงินภายใต้ “โครงการบาริสต้าน้อย” มอบโอกาสให้เยาวชนไทยได้ฝึกฝนทักษะการประกอบอาชีพบาริสต้า ผ่านการปฏิบัติงานจริงภายในร้านกาแฟพันธุ์ไทย สร้างแรงบันดาลใจในการค้นหาความสนใจและความถนัดของตนเอง พร้อมพัฒนาฝึกฝนทักษะด้านต่างๆ ผ่านประสบการณ์ตรง โดยนำร่องระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนหอวัง เป็นแห่งแรก คุณสุขวสา ภูชัชวนิชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กาแฟพันธุ์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า “กาแฟพันธุ์ไทย มุ่งมั่นส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาโครงการต่างๆ มาโดยตลอด ทั้งการมอบพื้นที่ให้แก่นิสิตระดับอุดมศึกษาได้ทดลองปฏิบัติงานจริงและเตรียมความพร้อมสู่การบริหารธุรกิจในอนาคต และล่าสุดกับ ‘โครงการบาริสต้าน้อย’ ที่กาแฟพันธุ์ไทยผสานความร่วมมือกับโรงเรียนหอวัง ก่อตั้งศูนย์ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาได้เรียนรู้และฝึกฝนทักษะการประกอบอาชีพบาริสต้า ผ่านการลงมือทำ ณ สถานประกอบการจริง ได้ลองผิดลองถูกด้วยตนเอง โดยมีพี่เลี้ยงเป็นรุ่นพี่บาริสต้าดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมถ่ายทอดประสบการณ์การประกอบเครื่องดื่มเมนูต่างๆ รวมถึงการบริหารธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ค้นหาความถนัดและความชอบของตนเองก่อนเลือกสายการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป” ดร.ประวัติ สุทธิประภา

Read More