Home > แพร โตเจริญทรัพย์

ลอรีอัล ปารีส ให้ความรู้ลดภัยคุกคามสตรีในที่สาธารณะ เปิดอบรมออนไลน์ฟรีสำหรับองค์กรและบุคคลทั่วไป

ในโอกาสวันสตรีไทย 1 สิงหาคม ลอรีอัล ปารีส ตอกย้ำการส่งเสริมให้ผู้หญิงมีความมั่นใจและมีพลังบวกในการใช้ชีวิต เดินหน้าโปรแกรมการฝึกอบรม Stand Up ลดภัยคุกคามบนท้องถนน ให้สตรีไทยเรียนรู้วิธีการโต้ตอบอย่างปลอดภัยจากการถูกล่วงละเมิด หลังผลสำรวจพบว่า การล่วงละเมิดบนท้องถนนยังคงเป็นปัญหาสำคัญแม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดย 45% ของผู้หญิงไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์การล่วงละเมิดทางเพศอย่างน้อยหนึ่งสถานการณ์ และ 69% ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยเห็นเหตุการณ์คุกคามทางเพศอย่างน้อยหนึ่งเหตุการณ์   ตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงบริบทใหม่ที่ทำให้เกิดความวิตกกังวลทางสังคมอย่างกว้างขวางโดย 61% ของผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าการสวมหน้ากากอนามัย ทำให้ผู้กระทำสามารถซ่อนตัวได้และไม่กลัวที่จะทำความผิด   นางสาวแพร โตเจริญทรัพย์ ผู้จัดการแบรนด์ ลอรีอัล ปารีส บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ที่ผ่านมาแบรนด์ ลอรีอัล ปารีส มุ่งมั่นทำให้ผู้หญิงไทยมีความมั่นใจ มีพลังบวก แสดงออกได้อย่างมีอิสระ และกล้าที่จะเดินตามความฝัน แต่ด้วยภัยคุกคามบนท้องถนน ส่งผลให้ผู้หญิงต้องปรับพฤติกรรมของตัวเองเพื่อหลีกเลี่ยงการล่วงละเมิดทางเพศ โดย 86% หลีกเลี่ยงสถานที่บางแห่ง 85% เลี่ยงการออกจากบ้านในเวลากลางคืน 83% ปรับการแต่งกายและ 79% หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านเพียงลำพัง* เราจึงหวังว่าโปรแกรม

Read More