Home > แทรชลัคกี้

“โคคา-โคล่า” ต่อยอดความสำเร็จแคมเปญ “โค้ก ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” เป็นปีที่ 3

“โคคา-โคล่า” ต่อยอดความสำเร็จแคมเปญ “โค้ก ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” เป็นปีที่ 3 จับมือ 7 พันธมิตรรีเทลและรีไซเคิล สร้างกลไกการจัดการขยะอย่างยั่งยืน เสริมแกร่งด้วยเครือข่ายพันธมิตรที่ใหญ่ขึ้นและจุดรับวัสดุรีไซเคิลที่ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกผู้บริโภค พร้อมโอกาสลุ้นรางวัล มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท! กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ แทรชลัคกี้ เดินหน้าต่อยอดความสำเร็จแคมเปญ “ “โค้ก” ชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” เป็นปีที่ 3 ส่งเสริมและกระตุ้นให้ผู้บริโภคชาวไทยเปลี่ยนพฤติกรรมการแยกขยะ เพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล สร้างระบบกลไกจัดการขยะแบบครบวงจร ผ่านการขยายเครือข่ายพันธมิตรรีเทลและรีไซเคิลรวม

Read More

มอนเดลีซ ส่งท้ายโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” ปีแรก เตรียมขยายเฟสสอง

มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ แทรชลัคกี้ ส่งท้ายโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” ปีแรก เตรียมขยายเฟสสอง เร่งปลูกฝังจิตสำนึกเยาวชนร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สถานการณ์ขยะในประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเด็นทางสังคมที่หลายฝ่ายให้ความสำคัญในการร่วมกันปลูกจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ทั้งนี้ จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษระบุว่า ในปี พ.ศ. 2565 ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องถึง 7.1 ล้านตัน คิดเป็นร้อยละ 27.6 จากปริมาณทั้งหมดของปี ซึ่งอาจเกิดผลกระทบที่รุนแรงในอนาคต หากไม่มีกระบวนการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมและของว่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก จึงร่วมมือกับ กรุงเทพมหานคร และ แทรชลัคกี้ ริเริ่มโครงการ “โรงเรียนรักษ์โลก แยกขยะลุ้นโชคกับมอนเดลีซ” (Trash Right Program) ส่งเสริมความตระหนักรู้และสร้างแรงจูงใจในการจัดการขยะรีไซเคิลอย่างถูกวิธีให้แก่นักเรียนใน 4 โรงเรียนนำร่องในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง โรงเรียนวัดคู้บอน (วัฒนานันท์อุทิศ) โรงเรียนวัดนิมมานรดี และโรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์

Read More

โคคา-โคล่า เชิญชวนคนไทยร่วมใจแยกขยะและรีไซเคิล ผ่านข้อความ “โปรดรีไซเคิล”

โคคา-โคล่า เชิญชวนคนไทยร่วมใจแยกขยะและรีไซเคิล ผ่านข้อความ “โปรดรีไซเคิล” บนบรรจุภัณฑ์ พร้อมจับมือ Trash Lucky และอินโดรามา เวนเจอร์ส สร้างพฤติกรรมแยกขยะ เพื่อลุ้นรับรางวัลผ่านแคมเปญ “โค้กชวนแยก แลกลุ้นโชค กับ Trash Lucky” กลุ่มธุรกิจโคคา-โคล่า ในประเทศไทย อันประกอบไปด้วย บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท โคคา-โคล่า (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศปรับดีไซน์บรรจุภัณฑ์ใหม่ภายใต้แนวคิด “Recycle Me” ซึ่งเป็นการใช้ข้อความ “โปรดรีไซเคิล” บนบรรจุภัณฑ์เพื่อกระตุ้นเตือนให้ผู้บริโภคร่วมด้วยช่วยกันในการแยกบรรจุภัณฑ์ออกจากขยะอื่นๆ และนำกลับมารีไซเคิลให้ได้มากที่สุด โดยการปรับเปลี่ยนนี้จะนำมาใช้กับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องดื่มน้ำอัดลมทุกแบรนด์ในประเทศไทยภายในสิ้นปี 2564 ซึ่งจะเป็นแนวทางเดียวกันทั่วทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากการปรับดีไซน์แล้ว โคคา-โคล่ายังสนับสนุนของรางวัลให้แก่สตาร์ทอัปเพื่อสิ่งแวดล้อม Trash Lucky ในแคมเปญ “โค้กชวนแยก แลกลุ้นโชคกับ Trash Lucky” รณรงค์สร้างพฤติกรรมแยกขยะที่ต้นทางเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลและลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า

Read More