Home > เมล็ดพันธุ์พืช

เจียไต๋เร่งปลุกภาพลักษณ์ ย้ำปฐมบทอาณาจักรซีพี

อีก 2 ปี หรือปี 2564 “เจียไต๋” เจ้าตลาดเมล็ดพันธุ์พืชในประเทศไทยจะฉลองใหญ่ในโอกาสดำเนินกิจการครบ 100 ปี โดยเฉพาะแผนปลุกภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้ในฐานะปฐมบทของ “กลุ่มตระกูลเจียรวนนท์” จนก่อร่างสร้างอาณาจักรเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ “ซีพี” มีรายได้จากธุรกิจทั้งหมดมากกว่า 5,527,711 ล้านบาท กำไร 420,000 ล้านบาท ล่าสุด บริษัท เจียไต๋ จำกัด ประเดิมฉลองสำนักงานใหญ่แห่งใหม่บนถนนสุขุมวิท สร้างแลนด์มาร์ก รับเทศกาลปีใหม่ โดยปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ลานหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ขนาด 400 ตารางเมตร เป็นสวนผักและดอกไม้เมืองหนาวกว่า 10,000 ต้น ที่ส่งตรงจากภาคเหนือมา เช่น กุหลาบพันปี ไซคาแมน บีโกเนีย เทียนนิวกินี พืชผักนานาชนิดจากสายพันธุ์ที่พัฒนาจากนวัตกรรมการเกษตร ได้แก่ ผักกะหล่ำ ผักกาดขาวปลี กวางตุ้ง มะเขือเทศเชอรี่ และคะน้า เป้าหมายสำคัญไม่ใช่แค่การเปิดเกมรุกตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพท่ามกลางกระแสต่อต้านการบริโภคสินค้าปนเปื้อนสารเคมี แต่ยังต้องการสื่อสารกับกลุ่มผู้บริโภคในฐานะกิจการที่ถือเป็น DNA ของเครือซีพี ครอบคลุมตลาดตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ

Read More