Home > เมธาวัจน์ เศรษฐจินดาเจริญ

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมปักธง จัดงาน “INTERMACH 2024” ก้าวสำคัญเพื่อนักอุตสาหกรรมไทย

"อินเตอร์แมค 2024” สู่ 40 ปีแห่งความสำเร็จ ก้าวสำคัญเพื่อนักอุตสาหกรรมไทย ชูแนวคิดโซลูชันการผลิตยกระดับอุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ พร้อมปักธง จัดงาน “INTERMACH 2024” ชูแนวคิด “โซลูชันการผลิตยกระดับสู่อุตสาหกรรมปลอดคาร์บอน” วางเป้าดันอุตฯไทยขานรับโมเดลเศรษฐกิจ 5.0 ขนทัพเทคโนโลยี เครื่องจักรและโซลูชัน เสริมแกร่งผู้ประกอบการ เตรียมพร้อมปรับตัวรับ งานแรกที่ช่วยผลักดันอุตสาหกรรมในภาคการผลิต พร้อมจัดงานอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่ 15-18 พฤษภาคม 2567 ที่ไบเทค บางนา การเปลี่ยนผ่านในภาคอุตสาหกรรมด้วยการนำเทคโนโลยีขั้นสูงมาปรับใช้ในการดำเนินงาน เตรียมพร้อมสู่การปฏิวัติสู่ยุคเศรษฐกิจ 5.0 ที่จะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเสริมทั้งประสิทธิภาพของการทำงาน ลดขั้นตอนและลดความผิดพลาด พร้อมเพิ่มมิติด้านความปลอดภัย รวมไปถึงการลดผลกระทบจากการผลิตและสร้างความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งวันนี้ Net Zero Carbon หรือการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ นี้ยิ่งทวีความสำคัญต่อภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นทุกขณะ ด้วยความสำคัญดังกล่าวที่สอดรับกับเป้าหมายของไทยสู่การสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี

Read More