Home > เด็กน้ำหนักเกิน

ปัญหาโรคอ้วนในเด็ก ทางแก้ที่ทุกคนในบ้านต้องร่วมมือ

เทคโนโลยีดิจิทัล ในยุคปัจจุบันมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ในเวลาอันรวดเร็ว แต่ความเร็วเป็นเหมือนปีศาจในบางครั้ง เพราะในหลายๆ ครั้งที่เราเข้าไปสู่โลกเสมือน เรากลับหลงลืมเวลาในโลกแห่งความจริง เพิกเฉยต่อการดูแลตัวเอง เราเพลิดเพลินกับเวลาที่ได้ให้กับความบันเทิงผ่านทางสายตา โสตประสาท แต่เรากลับให้เวลาตัวเองน้อยลง โดยเฉพาะด้านสุขภาพ ไม่ใช่แค่ผู้ใหญ่ หรือคนวัยทำงานเท่านั้น ที่ปล่อยตัวเองให้หลงอยู่ในโลกเสมือนและปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้ความเกียจคร้านเข้าครอบงำ ละเลยการดูแลสุขภาพร่างกาย แม้จะมีข้อมูลผ่านตามากมายถึงวิธีการออกกำลังกาย การควบคุมอาหาร หรือแม้แต่วิธีการอ่านข้อมูลโภชนาการ เด็กไทยยุคปัจจุบันกำลังประสบกับปัญหาภาวะอ้วนเป็นจำนวนมาก สาเหตุของภาวะอ้วนในเด็กเกิดมาจากหลายสาเหตุ ในกรณีของเด็กเล็กพ่อแม่ผู้ปกครองบางส่วนอาจละเลยการดูแลโภชนาการด้วยตัวเอง บางครั้งคนรู้จักหรือญาติผู้ใหญ่มักมีขนมติดไม้ติดมือมาแบ่งปัน ความเอ็นดูจนเกินควรของผู้ใหญ่บางคน ที่มักจะมีทัศนคติที่ว่า เด็กยิ่งอ้วนจ้ำม่ำยิ่งน่าเอ็นดู การตามใจเกินเหตุ ส่งผลให้เด็กรับประทานขนมอย่างใดอย่างหนึ่งในปริมาณมากเกินกว่าที่สมควร และไม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการสำหรับเด็ก ประกอบกับยุคสมัยที่โลกดิจิทัลพัฒนาอย่างรุดหน้า เด็กสมัยนี้แทบทุกคนมักจะใช้เวลาว่างอยู่ในโลกออนไลน์มากกว่าจะออกไปวิ่งเล่นกับเพื่อน หรือทำกิจกรรมตามสนามเด็กเล่นเช่นแต่ก่อน ส่งผลให้ร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานอย่างเหมาะสม ภาวะการสะสมไขมันส่วนเกินจึงค่อยๆ เกิดขึ้น นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนในเด็ก ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขไทย โดยข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังกระทรวงสาธารณสุข (HDC) พบว่า เด็กเล็กอายุ 0-5 ปี มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนร้อยละ 8.7 เด็กวัยเรียน อายุ 6-14 ปี พบร้อยละ 11.2

Read More