Home > เชื่อในความดี

ไทยประกันชีวิตเปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุด “เชื่อในความดี” สะท้อนแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต”

ไทยประกันชีวิตเปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุด “เชื่อในความดี” ไทยประกันชีวิตตอกย้ำแบรนด์ที่เชื่อในการทำความดี เปิดตัวแคมเปญโฆษณาชุด “เชื่อในความดี” สะท้อนแนวคิด “ให้รักดูแลชีวิต” พร้อมต่อยอดจัดกิจกรรม “Forward for Love ส่งรักให้น้อง” รับบริจาคสิ่งจำเป็นเพื่อการศึกษา ส่งมอบให้นักเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ นางสาวฐิติมา เลี้ยงพาณิชย์ ผู้อำนวยการฝ่าย กลุ่มสื่อสารองค์กร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (Thai Life Insurance : TLI) เปิดเผยว่า แบรนด์ไทยประกันชีวิตนับเป็นแบรนด์ประกันชีวิตที่มีความแข็งแกร่ง เป็นที่รู้จัก และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค โดยเฉพาะภาพยนตร์โฆษณาที่มีเอกลักษณ์ ขณะเดียวกันไทยประกันชีวิตเป็นแบรนด์ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจให้คนในสังคม โดยเป็นแบรนด์ที่เชื่อในเรื่อง “การทำความดี” อันเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่ตนเองและสังคม เห็นได้จากการถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์โฆษณาหลายเรื่อง อาทิ Unsung Hero หรือแคมเปญ Thai Good Stories ขณะเดียวกันบริษัทฯ เชื่อว่าคนไทยยังเชื่อมั่นในการทำความดีเช่นกัน โดยเฉพาะการทำความดีเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่เข้มแข็งของคนไทยในเรื่องของน้ำใจ ในปีนี้บริษัทฯ จึงสร้างสรรค์แคมเปญโฆษณาชุดใหม่ “เชื่อในความดี” เพื่อค้นหาคำตอบของการทำความดี ความหมายของคุณค่าชีวิต

Read More