Home > เจ-เทค แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง

เจ-เทค สร้างมาตรฐานใหม่ ยกระดับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย

เจ-เทค สร้างมาตรฐานใหม่ ยกระดับประสิทธิภาพและความปลอดภัย ด้านอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย อุตสาหกรรมการผลิตอาหารของประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนไปในเส้นทางของการเติบโตที่สำคัญ ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตถึง 5% ในปี 2567 โดยบริษัท เจ-เทค แมททีเรียล แฮนด์ลิ่ง จำกัด (J-Tec Material Handling) ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการออกแบบและสร้างระบบลำเลียงวัตถุดิบอัตโนมัติและเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม ได้นำเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาการออกแบบเฉพาะทาง เพื่อรองรับการแปรรูปและการผลิตอาหารที่ทันสมัย ตามมาตรฐานสุขอนามัยและประหยัดพลังงาน ทำให้บริษัทก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสำคัญของอุตสาหกรรมการผลิตอาหารในประเทศไทย ตอบสนองต่อแนวโน้มของผู้บริโภคและการเติบโตของตลาด ในปี 2567 การติดตามเทรนด์อาหารและสุขภาพจะเป็นแรงจูงใจสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจอาหารและสุขภาพทั่วโลก ประเทศไทยก็ไม่แตกต่าง เทรนด์ดูแลสุขภาพและแนวโน้มการใช้จ่ายของไทยมีการคาดการณ์ว่าจะเติบโตขึ้น 3% - 4% ต่อปี ซึ่งการเติบโตนี้หมายถึงการเพิ่มความต้องการในด้านผลิตภัณฑ์ที่เน้นสุขภาพ อาหารและวิตามินในรูปแบบต่าง ๆ ดังนั้น เทคโนโลยีด้านการผลิตด้วยระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมการผลิตอาหารของประเทศไทย เพราะช่วยลดปัญหาในการจัดหาแรงงาน และช่วยเพิ่มกำลังการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ทั้งนี้ J-Tec ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมในการดูแลระบบอัตโนมัติ พร้อมทั้งชำนาญในการออกแบบให้ถูกต้องตามหลักมาตรฐานสุขอนามัยของยุโรป หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า EHEDG (European Hygienic Equipment Design Group) ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและเทคโนโลยีล้ำสมัย J-Tec นำเสนอนวัตกรรมใหม่

Read More