Home > เคพีไอ

เคพีไอ จับมือกรมอุทยานแห่งชาติฯ เดินหน้าโครงการ “ท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน”

เคพีไอ จับมือกรมอุทยานแห่งชาติฯ เดินหน้าโครงการ “ท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน” รับนักท่องเที่ยวสายชมธรรมชาติ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ กรุงไทยพานิชประกันภัย จับมือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หนุนนโยบายภาครัฐ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ สานต่อ “โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน” ด้วยแผนประกันภัยนักท่องเที่ยวอุทยาน (Thai National Parks PA) ที่ช่วยเพิ่มความอุ่นใจให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อุทยานทั่วประเทศไทย ให้ได้รับความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุขณะเที่ยวชมอุทยาน โดยมีระยะเวลาคุ้มครองนาน 7 วัน แผนประกันภัยนี้ ยังตอบรับกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง สุชาวดี แสงอนงค์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ (KPI) กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “กรุงไทยพานิชประกันภัย มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้เห็นความสำคัญของการทำประกันภัยและได้ให้เกียรติกับบริษัทฯ เข้าร่วมเพื่อจัดทำ “โครงการท่องเที่ยวทั่วไทย อุ่นใจเมื่อไปอุทยาน” เพื่อดูแลรับประกันอุบัติเหตุให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โครงการนี้นอกจากจะเป็นประโยชน์แก่นักท่องเที่ยวโดยตรงแล้ว ยังเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของประเทศ และถือเป็นการสนับสนุน

Read More